Antalya Ahatlı Gecekondu Böl. Entegre AÇS/AP Hizmetleri Toplum Kalkınması Proj. Durum Saptama Araştırması

Book : Antalya Ahatlı Gecekondu Böl. Entegre AÇS/AP Hizmetleri Toplum Kalkınması Proj. Durum Saptama Araştırması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Published Date : Temmuz 1993

Publisher : UNICEF Türkiye Temsilciliği

Document Type : Report

Book No : 8308

INDEX

2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEM 3
a. Katılım 3
b. Veri Toplama 3
c. Verilerin Analize Hazırlanması 3
d. Araştırma Anketi 4
e. Görev Alan Personel 4
f. Verilerin Analizi 4
3. AHATLI BÖLGESİNİN TANITIMI 5
a. Bölgede Verilen Sağık Hizmetinin Amacı 5
b. Sağlık Ocağı Çalışmaları 6
c. Ahatlı Sağlık Ocağı Temel Verileri 6
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 7
a. Konut Koşulları 7
b. Hanelerdeki Kişi Sayısı ve Ailelerin Özellikleri 11
c. 15-49 Yaş Grubu Kadınların Özellikleri 15
d. Çocuk Sağlığı 48
e. Son 1 Yıldaki Ölümler 53
f. Temel Sağlık Göstergeleri 55
5. Sonuç 56
a. Kısa Vadede yapılabilecekler 57
b. Uzun Vadede Yapılabilecekler 59
c. Ahatlı 3 Merkez Mahallesinde Yürütülecek Müdahale Çalışmaları 59

NOTES

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Sebahat Tezcan Uz. Dr. Nurşen Yıldırım Dr. Nejat Özkaya Dr. M.Oktay Yiğitbaşı Dr. Doğan Demir Dr. Mehmet Aktekin Dr. Osman Saka