Sağlık Ocağı Yönetimi

Book : Sağlık Ocağı Yönetimi

Author : * -- * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1982

Publisher : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 8283

INDEX

Önsöz V
-Editörlerin Önsozu VII
-Sağlık Hizmetlerinde Örgütlenme (N. Eren) 1
-Özlük İşleri (N. Eren, Z. Öztek, A. Egemen) 25
-Yazışmalar (Z. Öztek, T. Topçu) 55
-Poliklinik İşleri (Z. Öztek , A. Egemen , A.Arı , N. Bilir
-Ç. Güler , M. Bildirici , A. Bulut , V. Çınar ) 65
-Aşılama İşleri (A. Bulut , Z. Öztek , A. Eegemen) 93
-Gezi İşleri (G. Akasakoğlu , Z. Öztek) 103
-Çevre ve İşyeri Denetimi (Z. Öztek , Ş. Eker ,
M. Hazer ) 119
-Adli Hekimlik (A. Egemen , U. Cilasun , T. Topcu , İ. Güleryüz
S. Çivi)
-Ocak Kayıtları (Y. Gürsoy , K. Sümbüloğlu , N. Eren ) 167
-Sağlık Düzeyi Ölçütleri ( S. Tezcan) 207
-Donatım ve Onarım ( Y. Öztürk , N. Eren ) 227
-Ocak ve Personel Denetimi (A. Egemen , D. Benli , Z. Öztek
S. Çeyiz , E Balkan ) 245
-Hekimin Yasal Sorumluluğu ( E. Egemen ) 259
-Son Söz - Yönetimde Önemli Noktalar ( Z. Öztek , R. Erdal
N. Eren ) 281
- Ekler 287
1 Evrak kod listesi 289
2 Hastaların 150 başlıklı A listesi 301
3 Kroki çizme tekniği ve kroki işaretleri 311

NOTES

Editörler Doç. Dr. Nevzat Eren Doç. Dr. Zafer Öztek