MERCEK

Book : MERCEK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-8625

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2012

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 8258

INDEX

5 - Bakanlığın Yeni İsim ve Yapılanması
Nihat ERGÜN / Bilim. Semayi ve 'Teknoloji Bakanı
11 -2011 Yılının Türkiye ve Dünya Ekononıisi Açısından
Değerlendirilmes 2012 Yılı İçin Beklentiler
Dr. Cevdet YILMAZ / Kalkınma Bakanı
17 -2012 Yılı Değerlendirınesi
Güler SABANCI / Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
21 -İşletme Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Tamer KOÇEL / İstanbul Kültür Üiniversitesi
İktisadi ve İdari Biliımler Fakültesi
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
35 -Talep Destekli Bir Mesleki Eğitime Doğru
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU / TÜrkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı
38 -İş Sağlığı ve Güvenliği, Piyasanın insafına bırakılmamalı
Pevrul KAVLAK / TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
41 -İstatistiki Bilginin Önemi
Birol AYDEMİR /Turkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı
49 -Teknik Eğitim Fakülteleri 'nden
Teknoloji Fakülteleri 'ne
Prof. Dr. Ahmet Korhan BİNARK / Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Dekanı
52 -Küresel Krize Rağmen 2O12 de Türkiye Ekononıisi
Ümit BOYNER / TÜSİAD Yonetim Kurulu Başkanı
55 -Risk AAnalizi: Üretim. Sürecinde Sanayicinin
Mutlak Hakimiyeti Sağlık ve
Güvenliği Tehdit Eden Ana Unsurlrdan Birisidir
Adnan SERDAROĞLU / Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı
61 -İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısının Çalışma
Yaşamına Etkileri
Kasım ÖZER/ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
64 -Performans Yönetimi:Organizasyolarda Performans
Değerlendirme ve Ölçme
Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN / Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
80 -2011 - 2012 Ekonomik Değerlendirmesi
C. Tanıl KÜÇÜK / İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
82 -İŞKUR ve Stratejik Planlama
KAZIM YİĞİT /Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Vekili
87 -İnsan Kaynaklari Yönetiminde Yeni Egilimler ve Uygalamalar
Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR / İstanbul Üniversitesi
Rektör Yardımcısı

NOTES

Yıl :17 Sayı :65