Sosyal Hizmet Yazıları

Book : Sosyal Hizmet Yazıları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : ANKARA

ISBN : 978-9944-705-24-0

Published Date : Kasım 2012

Publisher : SABEV (Sosyal Hizmetler Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfı)

Document Type : Book

Book No : 8211

INDEX

YAZARLAR HAKKINDA 4
ÖNSÖZ
Ademhan, Çiğdem
Türkiyede Eşitsizlikler Ve Potansiyel Sorunlar: Sosyal Hizmet İçin Bir Öneri
Altındağ, Özgür.
Sosyal Hizmet Bilgi Paylaşım Ağı 21
Atatanır, Hicran.
İ Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet 36
Aykut, Serdar.
Sosyal Hizmet Mesleğinde Ahlaki Yargı Yeteneği Üzerine Bir Değerlendirme 64
Avşar Kurnaz, Şebnem.
Eleştirel Teorinin Sosyal Hizmet Disiplini Ve Uygulamasına Etkisi 81
Görgülü, Tuğba
Adli Sosyal Hizmet Ve Ülkemizde Adli Alanda Çalışan Sosyal
Çalışmacıların Durumu 97
Kırımsoy, Emrah.
Sosyal Hizmet Açısından Katılımcısı Çocuk Olan Araştırrnalarda Etik
Konular 123
İbrahim CILGA; Oğuzhan ZENGİN; Özgür ALTINDAĞ
Öksüz, Sena.
Sosyal Hizmet Bilim Ve Mesleğinde Edebiyat Eğitiminin Olası Getirileri 138
Özbalut, Mahmut
Yeni Politika Bakanlığında Sosyal Hizmet Uzmanları Ve Yapabilirlik
Yaklaşımı Çerçevesinden Bir Değerlendirme 153
Snouber, Yaser
Sosyoloji Ve Sosyal Hizmet Arasındaki İlişki 184
Tatlıcıoğla, Oktay.
Türkiye°de Yaygınlaşan Sosyal Hizmet Bölümleri Üzerine Bir
Değerlendirme 201
Zengin, Oğuzhan.
Uygulamalı Bir Bilim Olarak Sosyal Hizmet 215