Siyasi Parti Liderlerinin İşçi ve Yurt Sorunlarına Bakışı

Book : Siyasi Parti Liderlerinin İşçi ve Yurt Sorunlarına Bakışı

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Booklet

Book No : 8200

INDEX

K O N U
Sunuş
Turk-|ş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın konuşması 7
LIDERLERIN KONUŞMALARI
DYP Genel Başkanı Dernırel'ın konuşması 13
DSP Genel Başkanı Ecevıt'ın konuşması 29
SHP Gene| Başkanı Inonu'nun konuşması 55
ANAP Genel Başkanı Yılmaz ın konuşması 73
SIYASI PARTILERINE GONDERILEN TURK-İŞ'IN
ONERILERI VE YASA DEĞIŞIKLIK ISTEKLERI 93