Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi:Sayı;7-8

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi:Sayı;7-8

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2000

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Document Type : Book

Book No : 8133

INDEX

IÇINDEKILER .
1. KÜNYE VE SUNUŞ
2. Oğuz KARADENİZ: BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE YABANCI
KAÇAK İŞÇİLİKLE MÜCADELEDE ALINAN TEDBİRLER 5-16
3. Ahmet ALDEMİR: 4447 SAYIL KANUNLA _YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER VE YAŞLILIK SİGORTASINDA AYLIĞA VE
TOPTAN ÖDEMEYE HAK KAZANMA ŞARTLARI
4. Cahit EVCİL: 506 SAYILI YASADAKİ İŞVEREN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5. Ahmet BİÇER: SOSYAL GÜVENLİĞİN YAYGINLAŞTIRIL-
MASINDA SİGORTALININ ETKİNLİĞİ.............................................39-40
6. Özkan BİLGİLİ: 4447 SAYILI YASA İLE SSK°DA DENETİM
FONKİSYONUNUN YENİDEN TANIMLANMASI (TÜRKİYE'DEKAÇAK İŞÇİLİKLE MÜCADELE GEREĞİ).......................................4l-44
7. Burhanettin DEMİR: İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI...........45-49
8. Ayşe KÜÇÜKÇONGAR: SSK ANLAMINDA İŞVEREN, İŞVERENVEKİLİ VE (ALT İŞVEREN) ARACI KAVRAMLARI.......................50-55
9. Erkan ÖZKAN: ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİLİK MALİYETİNE VE PRİM GELİRLERİNE ETKİSİ
10. İLKağan ÖYKEN - Mehmet GÜLPAK: AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİNDE SİGORTA TEFTİŞ KURULU .
11. Mahmut ÇOLAK: FARKLI KANUNLARDA İŞVEREN
TANIMLARI VE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.................66-73
12. Musa BULUT: 1479 SAYILI KANUNA GÖRE BASAMAK SEÇME VEBASAMAK YÜKSELTME
13. Eren ÖĞÜTOĞULLARI: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE SAĞLIK SİGORTASI PROGRAMLARI...........................77-80
14. Volkan YURDADOĞ: SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI .
15. Fikret ERKAN: HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI VE İDARENİNYARGISAL DENETİMİ
16. Atıf ÖZGEN: SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE YENİ ARAYIŞLAR VE 2000 YILINDA SİSTEMİN KARŞILAŞABİLECEĞİ
17. Mustafa KURUCA: YILLIK ÜCRETLİ İZİN, DEVAMSIZLIK VE
MAZERET İZNİ UYGULAMASI........98-105
18. Serkan ODAMAN: ILO` SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK HUKUKUNDAKİ İŞLEVİ
19. Hasan SABIR: KÜRESELLEŞME VE SENDİKALAR 109-1 10
20. Necdet AFŞİN: SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİOLARAK
21. Mustafa APAYDIN .Mehmet ÖZKAN: SORULAR -CEVAPLAR 113-117
22. MEVZUATTA
23. ÖNEMLİ BİLGİLER
24. ABONE FORMU