KİT'LER VE KİTLELER ÖZELLEŞTİRME GERÇEĞİ

Book : KİT'LER VE KİTLELER ÖZELLEŞTİRME GERÇEĞİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1992

Publisher : Maden İşkolu Kamu Emekçileri Sendikası

Document Type : Book

Book No : 8131

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
SUNUŞ
ÖZELLEŞTİRME NEDİR?
BİRİNCİ BÖLÜM
DÜNYADA KİTLERİN OLUŞUMU
AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE KİTLERİN OLUŞUMU
IKINCI BOLUM
TÜRKİYE'DE KİTLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
24 OCAK KARARLARı VE LİBERAL EKONOMİYE GEÇİŞ
ÇALİŞANLAR CEPHESİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KİTLERİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 33
BEŞİNCİ BÖLÜM
KİTLERİN EKONOMİDEKİ YERİ
ALTINCI BÖLÜM
KİTLER NASİL ZARAR EDİYOR
KİTLERİN GENEL DURUMU
YEDİNCİ BÖLÜM
ÖZEL SEKTÖR
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRMENİN İDEOLOJİSİ NEDİR?
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
ONUNCU BÖLÜM
TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
ÖZELLEŞTİRMEDE GELİR VE GİDERLER
ÖZELLEŞTİRME PROĞRAMI KAPSAMİNDAKİ KURULUŞLAR 112
PTT'NİN KARABÜK DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ 123
PETKİM
USAŞ 127
ÇİMENTO FABRİKALARI 128
TELETAŞ
NETAŞ
YEM FABRİKALARI 139
ANSAN VE MEDA 139
AsiL ÇELİK
KARS SÜT
PKATAŞ
ÇAY-KUR
TARİŞ
TÜRK HAVA YOLLARI
PETLAS
ET VE BALIK KURUMU
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU 149
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÖZELLEŞTİRMENİN SONUÇLARI 157
ONİKİNCİ BÖLÜM
DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE SONUÇLARI 165
ŞİLİ'DE ÖZELLEŞTİRME
MEKSİKADA ÖZELLEŞTİRME
ARJANTİNDE ÖZELLEŞTİRME 71
İNGİLTEREDE ÖZELLEŞTİRME 173
DOĞU ALMANYADA ÖZELLEŞTİRME 176
SOVYETLER BİRLİĞİNDE ÖZELLEŞTİRME177
POLONYA'DA ÖZELLEŞTİRME177
ÇEKOSLAVAKYA'DA ÖZELLEŞTİRME 177
MACARİSTAN'DA ÖZELLEŞTİRME 178
BULGARİSTAN VE ROMANYA'DA ÖZELLEŞTİRME 178
EK1
KAPİTÜLASYONLAR 183
EK2
BAsıNDAN DERLENEN YAzıLAR