Sosyal Güvenlik-IV.Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Book : Sosyal Güvenlik-IV.Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Published Date : Mart 1977

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Document Type : Report

Book No : 8126

INDEX

ÖNSÖZ 1-3
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BAŞKANININ ÖNSÖZÜ 4-8
öİK. KOMİSYON BAŞKAN VE RAPORTÖRIERİ 9-10
SAPTANAN TEMEL İLKELER 11-16
MEVCUT SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 1 no.lu ALT - KOMİSYON RAPORU 17-130
A) SOSYAL GÜVENLİK ÖİK BİRİNCİ ALT - KOMİSYON RAPORUNA İLİŞKİN TEKNİK ONELRİLER. 31-32
SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI 2 No.lu ALT - KOMİSYON RAPORU 133-214
A) SOSYAL GÜVENLİK 'OİK SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI ALT - KOMİSYONU RAPORUNA İLİŞKİN TEKNİK ÖNERİLER 215-220
SOSYAL OUYRNLİOİN YENI SISTEM ONERILERİ 110.111
ALT - KOMİSYON RAPORU 221-294
DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÇALİSMALARİNRA BELİREN DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 295-328
E K L E R
IV; PLAN SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
ÇALISMALARİNA KATİLANLAR LİSTESİ (EK.1-RK.2) 329-338