İstihdam,İşsizlik ve Ücret Sorunlarına Çözüm Arayışları

Book : İstihdam,İşsizlik ve Ücret Sorunlarına Çözüm Arayışları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2004

Publisher : Türkiye Kamu-Sen Konfedarasyonu

Document Type : Booklet

Book No : 8124

INDEX

İÇİNDEKİLER
İşsizlik
işsizlik Sigortası
i: işsizlik Sigortasınin Potansiyel Faydaları
işsizlik Sigortası Hizmetleri
işsizlik Odemeleri ile ilgili Bilgiler..............................................10
Bazi Avrupa Ulkelerinde işsizlik Odenekleri ve Süreleri 11
ı işsizlik Sigortası Odemeleri
. Türkiye'de Kimler işsizlik Sigortası Kapsamındadir?................ 12
Kimler işsizlik Sigortası Kapsamı Dişındadir?.......................... 13
İSTİHDAM
Kadın istihdamı
Çocuk istihdamı
Ozürlü istihdamı
istihdam Edilenlerin Kayitlilik Durumu
lnformal Sektörde istihdam
Sektörlere Göre İstihdam
İstihdam Edilenlerin Eğitim Durumu
Eksik İstihdam
Kamu Sektorunde İstihdam
OECD Ülkelerinde ve Türkiye'de Memurlar
A) Sayisal Görünüm :
B) Kamu çalışanlarının Yapısı
Yaş
Sektör
Teşkilat
İşe Başlangiçların Ayrılmaları Karşılama Oranı
Cinsiyet
C) Ucret Farklılaşmasi
Turkiye de Gelir Dağılımı
Asgari Geçim Endeksi Araştırma Sonuçlari
Çalışan Tek Kişinin 2003 Aralik Ayı Açlık Sınırı .......70
Çalışma Süreleri
Çalışma Süreleri ve İstihdam Sorununa Çözüm Arayışları
A- Çalışma Süreleri Bakımından
B- Fazla Çalışma İçin Ödenen Ücretler Bakımından
C- Sonuç
Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde Sosyal Politika,
İstihdam ve Eşitlik Polikaları
1. Türkiye'de
Ulusal İstihdam Politikasının Belirlenmesi....................
Ülkemizde Ve Avrupa Birliği'nde İstihdam Politikaları
2. Avrupa'da
Avrupa İstihdam ve Sosyal Politikasının Amaoı
AB İstihdam ve Sosyal Politikasının
Uygulamaya Konulması
İşveren ve Sendika Örgütlerinin Rolü
Amsterdam Antlaşması
Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) Çalışanlar Üzerindeki Etkisi..
Avrupa İstihdam Stratejisi
Avrupa İstihdam Stratejisinin Pratikte İşleyişi
Avrupa Sosyal Fonu
Avrupalı Çalışanların Hakları
Kadınlar ve Erkekler Arasında Eşitlikte AB Politikası
AB'ye Girişde Bir Diğer Şart Kadın-Erkek Eşitliği
Türkiye'de Eşit Fırsatlar
Türk İşgücü Piyasasında Kadınlar....................102
Sonuç ve Öneriler................................103
Kaynaklar .........................................109