DEVLETİMİZİN ÇOCUKLARA BAKIŞ AÇISI

Book : DEVLETİMİZİN ÇOCUKLARA BAKIŞ AÇISI

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Eylül 1979

Publisher : Balıkesir Merkez Yetiştirme Yurdunu Kalkındırma Derneği

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 8119

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş ve Açıklamalar
Turgut İnanın açışı Ve Divan. .
İbrahim Önen'in (Balıkesir Valisi) konuşması . . . . .
Prof. Cahit Talas'ın bildirisi .
Nadir Nadfnin mesajı . . . . . . . - . . . . . 34
0rd. Prof. H. V. Velidedeoğlızfnuıi mesajı . . . . . . 35
Genel - İş Balıkesir Şubesinin mesajı . . . . . . . . 36
. ş Prof. Türkan Süiren .. . . . . 37
Prof. Sabiha Özgür . . . . . . . . . . . . . 37
Prof. Tuğrul Özgür Ve Asis. Alper Özgöıiülîin toplu sun-dukları bildiri . . . . . .33
Oktay Akbafın konuşması .. . . . . . . . . . 53 ..
M. Xîasıf Ersoy'un (o. Savcısı) bildirisi . . . . . . . 55
Hasan Tozun'un (Baro adına) konuşması . . . . . . 62 .
Seçkin Cılızoğlııfnıın konuşması . . . . . . . . . . 67.
Özgül Ertenün (İst. Barosu adina) koıiuşııiası . “ . . . .
İsmail Cörrıertîn (Müftü) konuşması . . . . . . . . '78
Kaya Avni Sağlıkçı (Belediye Başkanı) . . . . . . .
Sema Okayün (TRT) konuşması . . . . . . . . . . 84
Rauf İnandn bildirisi . . . . . . . . . . . . . 90
Yusuf Ziya Özdemir'in konuşması . . . . . . . . .
Kemal Ökeün konuşması - . . . . . . . . . . . 119
Sadık Kırımlfnırı (TRT) bildirisi - . . . . . . 125.
Hüseyni A. Bilginin konuşınası . . - . _ . . . . . 135
Türköz Tellfnin konuşması . . . . . . 138
Abdurrahman O. Gşünsanân ınesajı . . . . . . . . . 144
Tek _Gıda - İşin mesajı . . i . . . . . . . . . . . 148
Edremit Eğitim Vakfının mesajı . . . - . . . . . . 151 .
Saimi Karaörenîn konuşması . . . . . . . . . . . 154
Ferhunde İna1'1n mesajı . . . '. . . . . . . . . . 156.

NOTES

Erdini Basım ve Yayınevi