ADANA SANAYİ TARİHİ

Book : ADANA SANAYİ TARİHİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

ISBN : 978-9944-60282-2

Published Date : Haziran 2008

Publisher : Adana Sanayi Odası

Document Type : Book

Book No : 8115

INDEX

İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM ADANA'DA AŞİRET YAPISINDAN ULUSLARARASI ÜRETİME GEÇİŞ 15
Çukurova'da Kavalalılar'ın Egemenliği 18
2. BÖLÜM OSMANLI DÖNEMİNDE PAMUK ÜRETİMİ 25
Anadolu'da Pamuk Tarımının Gelişimi 26
Dönüm Noktası: Amerikan İç Savaşı 27
Pamuk Ureticilerine Verilen Teşvikler 30
Pamuk Yetiştirenlere Madalya! 30
Çukurova'da Yeni Dönem: Alman Çıkarları ve Pamuk Fiyatları 32
Tarımda Makineleşme 33
3. BÖLÜM ÇUKUROVADA ULAŞIM VE TİCARET 39
Adana-Mersin Demiryolu 41
Bağdat Demiryolu ile Bağlantı 44
Denizyolu Taşımacılığı 46
Ticaretin Gelişmesi 48
Ticaret Alanında Yabancı Şirketler 49
4. BÖLÜM XIX. YÜZYILDA ADANA'N|N DEĞİŞEN ÇEHRESİ 51
5. BÖLÜM CUMHURİYETİ KADAR ADANA SANAYİİ 65
6. BÖLÜM CUMHURİYETİN İLK YlLLARlNDA ADANA SANAYİİ 95
Cumhuriyet'e Kalan Miras 96
7. BÖLÜM KONGRELER VE RAPORLARDA ADANA 113
İzmir İktisat-1923 114
Uluslararası Tarım Sergisi-1924 114
Birinci Pamuk Kongresi 116
İkinci Pamuk Kongresi-1925 117
1925 Yılında Adana Pamuklu Mensucat Sanayi 118
1930 Sanayi 119
1931 Birinci Ziraat Kongresi 120
Cumhuriyetin'in İlk Sanayi Planlarında Adana 121
ABD'li Uzmanların Raporu 122
8. BÖLÜM 1950'LİLERE KADAR ADANA SANAYİSİ ................................125
Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927...............................................126
1927 Sayımına Göre Adana Sanayisi ........................................127
Teşvik-i Sanayi Kanunu Uygulaması Sonuçlarının Değerlendirilmesi .........129
Cumhuriyetin 10.Yılında Adana Sanayisi....................................132
1940'larda Çırçır Sektörü.................................................137
Varlık Vergisi............................................................137
Varlık Vergisi'nin Adana'da Uygulanması...................................137
9. BÖLÜM 1950'DEN SONRA ADANA SANAYİSİ....................................151
1948 İktisat Kongresi ....................................................155
Adana Sanayisinin İlk Gelişme Evresi......................................157
1951 Ankara Pamuk Kongresi................................................158
Üçüncü Pamuk Kongresi-1959................................................170
Planlı Döneme Girerken Adana..............................................171
1963 Sanayi Sayımı........................................................171
Adana Sanayisinin Gelişmesinde İkinci Aşama...............................174
10. BÖLÜM İKTİSADİ KURUMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ...........................189
Tanzimat Döneminde Ekonomi ile İlgili Meclisler...........................190
Odaların Kurulması........................................................191
Odaların Adana'daki Gelişimi..............................................192
Adana Sanayi Odası'nın Kurulması..........................................194
KURULUŞUNDAN BUGÜNE ADANA SANAYİ oDAsı YÖNETİCİLERİ.......................221