BAKIRKÖY KADIN VE ÇOCUK TUTUKEVİ RAPORU 1998-2000

Book : BAKIRKÖY KADIN VE ÇOCUK TUTUKEVİ RAPORU 1998-2000

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 2000

Publisher : TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 8106

INDEX

İÇİNDEKİLER
RAPORUN HAZIRLANIŞI 1
A.AMAÇ 1
B.YÖNTEM 2
TUTUKEVİNDE YAPILAN İNCELEMELER 3
A. GENEL BİLGİLER 4
B. YAPILAN GÖRÜŞMELER 4
1. TUTUKEVİ MÜDÜRLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 4
1.1. 1998 Yılında Yapılan Görüşmeler 5
1.2. 2000 Yılında Yapılan Görüşmeler7
2. SAVCILAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 7
2.1. 1998 Yılında Yapılan Görüşmeler 7
2.2.2000 Yılında Yapılan Görüşmeler 8
3. TUTUKEVİ DOKTORU İLE YAPILAN GÖRÜŞME 10
4. TUTUKEVİ ÖĞRETMENİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME (1998 ve 2000) 10
5. İNFAZ KORUMA MEMURLARI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER (1998 ve 2000).................. 11
C. KOĞUŞLARDAKİ İNCELEME VE TUTUKLARIN ANLATIMLARI 12
D. HEYETİMİZİN TUTUKEVİ KOŞULLARINA İLİŞKİN TEsPİTLERİ 22
1. FİZİKİ KOŞULLAR 22
2. İDARİ KOŞULLAR 24
3. SAĞLIK KOŞULLAR 27
4. EGİTİM, KÜLTÜR, REHABİLİTASYON KOŞULLARI 29
E. 1998 YILINDAKİ ZİYARET SONRASİ YARGI SÜRECİ 31
III-SONUÇ
IV-EKLER
EK 1 a-b-c : 1998 çalışmalarının planlanması için yetki verilmesi........................... 39
EK 2 a-b : 1998 Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi`nde alan çalışması yapmak üzere yetki verilmesi 45
EK 3 a-b : 2000 çalışmalarının planlanması için yetki verilmesi 49
EK 4 a-b-c : 2000 BakırkÖy Kadın ve Çocuk Tutukevinde alan çalışması yapmak üzere yetki verilmesi 53
Ek 5 p : Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ile yapılan göruşmeler......... 59
Ek 6 : 28-29 Şubat - 3-4 Mart 2000 Yılı Alt Komisyon Heyetinin Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile İstanbul Soruşturma Ve Kovuşturma sistemine ait çalışma 65

NOTES

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU YAYINLARI:6