Basın-İş Gündem:Sayı 39

Book : Basın-İş Gündem:Sayı 39

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Published Date : Eylül 2010

Publisher : Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8091

INDEX

› IÇINDEKILER
BAŞYAZI
Sömürünün YeniAdı: ~
Ulusal IstihdamStratejisi...........................1
İŞÇİNİN GÜNDEMİ - 1
Türkiye'de Çözüm Bekleyen Sorunlar:
Iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 2
SENDİKAL BAKIŞ
Ulusal İstihdam Stratejisi Değil,
Çağdaş Kölelik Stratejisi,...... .....................6

EKONOMİ
Yoksulluk Artıyor, Uçurum Derinleşiyor................ 8

Hayvancılığımız Darbe Üzerine Darbe Yiyor............ 9
Ekonomik Göstergeler................................... 9

SENDİKAMIZDAN
Evet Mi, Hayır 10 '
Rotopak'ta Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam 10
Basın-lş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplandı 11
Örgütlenme Çalışmalarımız Devam Ediyor............ 11

1 Eylül Dünya Barış Günü -
Emperyalizmin Gölgesinde Barış Olmaz... 12 -
DOSYA - Referandum Süreci ve Çalışma Yaşamına Etkileri -
Referanduma Giden Süreç ve Anayasa
Paketine Genel Bir Bakış................ 14
Anayasa Paketinin Çalışma Yaşamına İlişkin
Düzenlemeleri .............15
Kıdem Tazminatınız Sizin İçin Önem Taşıyor Mu?... 17 '
Emekçiler Neden Hayır Demeli? - '
Prof. Dr. Alpaslan Işıklı....................... 18
Sonuç: 12 Eylül'de Yalnızca Anayasa Değişikliği Paketi Mi Oylanacak?.............................................20

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ............21
SOSYAL GÜVENLİK
Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm ve Aile Hekimliği 22

HUKUK -Av. Göktan Koçyıldırım
Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma)Hakkı Üzerine..24

17AĞUSTOS DEPREMİNİN 11. YILDÖNÜMÜ.........26
ÇALIŞMA HAYATINDAN
Taşeronlaşma Yeni Yaşamlar Çaldı
Maden Patronu Kendini Kurtarmaya Çalışıyor 27 `
Sendikalardan Kısa
Toplu Görüşmelerde Hükümet Teklifini Verdi.......... 28

ULUSLARARASI EMEK HAREKETİ
Pakistan'ı Vuran Sel Felaketi........................ 29
UNI 3. Dünya Kongresi Nagazaki'de Toplanacak... 30
Cosatu Grevi YaygınIaşıyor.................................... 30
Kısa Haberler 31
ÜYE İŞYERLERİNDEN