TİSK AkademiCilt: 9 Sayı: 16

Book : TİSK AkademiCilt: 9 Sayı: 16

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 9-16

Published Date : Mart 2014

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8075

INDEX

Yasal Greve Müdahalede Grev Oylaması Uygulaması
Prof. Dr. Tankut
Koç Üniversitesi - Hukuk Fakültesi..........6

Türkiye”de İstihdam Dinamiklerine İlişkin Nedensellik Analizi
Yrd. Doç. Dr. Şenkan
Mustafa Kemal Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara
Mustafa Kemal Üniversitesi-İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu.............24

Türkiye'de Emek Piyasasının Çevrimsel Hareketinin Cinsiyet Bazında Analizi
YusufSoner
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
Gönül Şengül
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi .........40

Türkiye”de Yoksulluğun Sosyo-Ekonomik ve Demografik Değişkenlerle İlişkilerinin Lojistik Regresyon ve Mars Yöntemleri Kullanılarak Incelenmesi
Prof Dr Hüseyin
Hacettepe Üniversitesi-Fen Fakültesi
Ismet Demirağ
Türkiye İstatistik Kurumu-Hatay Bölge Müdürlüğü .......52

Teknolojik Gelişme ve Ekonomik Büyüme: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
Prof Dr Mustafa Ozer
Anadolu Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Arş. Gör Efe Can Kılınç .
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi......70

Para Politikası ve Ücret Pazarlıkçıları Arasındaki Stratejik Etkileşimin Makroekonomik Performans Uzerindeki Etkisi
Arş. Gör Aslı
Prof Dr Hasan Ozyurt
Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.........94

Finansal Kırılganlık ve Türk Bankacılık Sektörü Için 2002-2011 Dönemi Finansal Kırılganlık Endeksi
Prof Dr. Salih Barışık
Yrd. Doç. Dr. Baki Demirel
Gaziosmanpaşa Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ......118

Türkiye'de Bölgesel Eko-Verimliliğin Ölçülmesi: Veri Zarflama Analizi ile Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Aylin Çiğdem
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.....138

Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri Ile Ilgili Yazın Taraması
Yrd. Doç. Dr Evrim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr Ramazan Aksoy
Bülent Ecevit Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.....156

Vergi Yapısında ve Vergi Sistemlerinde Uluslararası Eğilimler Üzerine Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr Savaş
Selçuk Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.. 186

Transfer Fiyatlandırma Etik Midir?
Yrd. Doç. Dr Levent Yahya
Arş. Gör Nagihan Birinci
Karadeniz Teknik Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.......208

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi ile Taş Kömürü Madenciliği Alanlarının Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr Hasan Uygurtürk
Karabük Üniversitesi-İşletme Fakültesi........230