Tarımda Güvenlik ve Sağlık

Book : Tarımda Güvenlik ve Sağlık

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-455-199-0

Published Date : 2013

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Document Type : Book

Book No : 8068

INDEX

1.Amaçlar ve kapsam
2.Tarımda iş güvenliği ve sağlığının özellikleri ..36
2.1. İstihdam ve iş güvenliği ve sağlığı ..36
2.2. Başa çıkılması gereken SORUNLAR......37
3.Tarımda iş güvenliği ve sağlığı için ulusal bir çerçeve geliştirilmesi..................38
3.1. Ulusal iş güvenliği ve sağlığı politikası, sistemleri ve programları .....38
3.2.Yetkili makam........42
3.3. İş teftiş kurulları ..........42
3.4. işverenler........43
İş güvenliği ve sağlığı politikası.......43
İş güvenliği ve sağlığı örgütlenmesi ve düzenlemeleri...44
İş güvenliği ve sağlığı kurulları.....45
Genç işçiler .......46
3.5. işçiler.........49
3.6. Üreticiler ve satıcılar.....49
3.7. Yükleniciler ve istihdam büroları....50
4. İş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri.....54
4.1. İş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri...54
4.2.Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi.......54
4.3. Denetimlerin planlanması ve uygulanması.......58
4.4. Gözetim, değerlendirme ve iyileştirme.........59
5.Yeterlilik, eğitim ve öğretim.......60
5.1. Genel ......60
5.2. Yöneticilerin ve gözetmenlerin yeterliliği ...62
5.3. İşçilerin yetkinliği.....62
6. Kişisel koruyucu donanım.......64
6.1. Genel hükümler......64
6.2. Baretler ve diğer baş koruyucuları.......65
6.3. Yüz ve göz koruması .......66
6.4. Üst ve alt uzuvların korunması .....66
6.5. Solunum koruma .....67
6.6. İşitme .....68
6.8. Hijyen olanakları ve arındırma......69
7. Beklenmeyen olay ve acil durum hazırlığı......70
7.1. Genel.......70
7.2. Kaçma ve kurtulma .......70
8. Makinelerde ve iş teçhizatında güvenlik.....74
8.2.Traktörler ve her türlü arazide kullanılabilen araçlar (ATV)..........74
8.2.1. Tehlike tanımı.....74
8.2.2. Risk değerlendirmesi .....75
8.2.3.Tehlikelerin yok edilmesi......75
8.2.4. Mühendislik denetimleri ....75
8.2.5. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri ....76
8.3. Diğer tarımsal makine, teçhizat ve aletler ..78
8.3.1. Tehlike tanımı.......78
8.3.2. Risk değerlendirmesi ....78
8.3.3. Tehlikelerin yok edilmesi.....78
8.3.4. Mühendislik denetimleri ......79
8.3.5. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri...79
8.3.6. KKD kullanımı (ayrıca, bk. Bölüm 6) ....80
8.4. Depolanmış ve diğer enerji kaynaklarının yarattığı tehlikelerin denetlenmesi.....81
8.4.1. Tehlike tanımı.......81
8.4.2. Risk değerlendirmesi .....81
8.4.3. Tehlikenin yok edilmesi ......81
8.4.4. Mühendislik denetimleri ....81
8.4.5. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri.81
8.4.6. KKD kullanımı .....82
9. Ergonomi ve malzeme ....89
9.2. Tehlike tanımı ...89
9.2.1. Maruziyet yolları....89
9.2.2. Başlıca sağlık etkileri....91
9.2.3. Değerlendirilecek özel riskler...91
9.3. Ergonomik denetim stratejileri ....92
9.3.1. Genel ilkeler ......92
9.3.2. Ergonomik tehlikeyi mühendislik denetimleri veya yer değiştirmeyle yok etme......93
9.3.3. Ergonomik tehlikeyi mühendislik ve yönetsel etki
azaltma yöntemiyle denetlemek.........94
9.3.4. Ergonomik tehlikeyi işçileri enforme ederek ve
eğiterek en aza azaltmak.......95
9.3.5. Ergonomik tehlikelerin KKD kullanılarak lı
en aza azaltılması.......96
10. Kimyasallar.........98
10.1. Giriş ......98
10.2. Tehlike tanımı ......99
10.2.1. Maruziyet yolları ......99
10.2.2. Başlıca sağlık etkileri .......99
10.2.3. Risk grupları ...102
10.3. Denetim stratejileri.......103
10.3.1. Genel ilkeler.....103
10.3.2. Yok etme/yer değiştirme...104
10.3.3. Mühendislik denetimleri ve yönetsel denetimler.. 104
10.3.4. Enformasyon ve eğitim..105
10.3.5. Kişisel korunma ...106
10.3.6. İşyeri ve işçi hijyeni ....108
10.3.7. Acil durum prosedürleri ve ilk yardım ...109
10.4. Pestisitlerin taşınması, depolanması ve yok edilmesi...110
10.5. Pestisit kullanırken maruz kalma.......111
10.5.1. Karıştırma ve yükleme......111
10.5.2. Uygulama ...113
10.6.Tekrar giriş sırasında maruziyet.....116
10.6.1. Püskürtülen alana tekrar normal giriş .116
10.6.2. Püskürtme yapılmış alana erken yeniden giriş...117
10.7. İşçilerin tıbbi izlemi ve sağlık izlemi ...117
10.7.1. Genel ilkeler
10.7.2. Sonuçların kullanılması..........118
10.7.3.Tıbbi kayıt......119
10.7.4. Kolinesteraz gözetimi.......119
10.8.Atmosfer ve çevre denetimi ....120
10.8.1. Havadan püskürtme ve pestisitlerin hedef dışı hareketi..... 120
10.8.2. Su kaynaklarının ve genel çevrenin korunması..121
11. Tozlar, diğer tanecikli maddeler ve diğer biyolojik maruziyetler ......128
11.2.1. Tehlike tanımı ..128
11.2.2. Risk değerlendirmesi.....129
11.23. Tehlikenin yok ...129
11.2.4. Mühendislik denetimleri............129
11.2.5. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri....131
11.2.6. KKD ...131
11.3. Hayvansal atıklar.......133
11.3.1. Tehlike tanımı ....133
11.3.2. Risk değerlendirmesi............134
11.3.3.Tehlıkenin yok ş
11.3.4. Mühendislik o
113.5. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri............................135
11.3.6. KKD kullanımı........136
11.4.1. Tehlike tanımı .....136
11.4.2. Risk değerlendirmesi.......................138
114.3. Tehlikenin yok edilmesi.........138
11.4.4. Mühendislik denetimleri.......
11.4.5. Güvenli çalışma sistem ve prosedürleri 140
11.5. Delici ve kesici alet yaralanmaları.....139
11.5.1. Tehlike tanımı....139
115.2. Risk değerlendirmesi............140
11.53. Tehlikenin yok edilmesi........140
11.5.4. Mühendislik denetimleri..........140
11.5.5. Güvenli çalışma sistem ve prosedürleri..141
11.5.6. KKD kullanımı........141
11.6. Vahşi hayvanların yol açtığı yaralanmalar......141
11.6.1. Tehlike tanımı ....141
11.6.2. Risk değerlendirmei.......142
11.63. Mühendislik denetimleri................142 ğ
11.6.4. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri....143
11.7. Tarım çevrelerinde vektör kaynaklı hastalıklar, parazitler enfeksiyonlar .....144
11.7.1. Tehlike tanımı.....144
11.7.2. Risk değerlendirmesi ..144
11.73. Tehlikenin yok edilmesi .....145
11.7.4. Mühendislik denetimleri ....145
11.7.5. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri ..145
11.8. KKD kullanımı........146

12. Gürültü ......147
12.1. Giriş .....147
12.2. Tehlike tanımı ....147
12.3. Risk değerlendirmesi....................148
12.4. Mühendislik denetimleri
12.5. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri ve KKD kullanımı.....149
12.6. İşçilerin sağlık gözetimi, eğitilmeleri ve enforme edilmeleri ....149

13. Titreşim..........151
13.2. Tehlike tanımı .....151
13.3. Risk değerlendirmesi...........151
13.4. Mühendislik denetimleri........152
13.5. Güvenli çalışma sistem ve prosedürleri ve KKD kullanımı........153
13.6. İşçilerin sağlık izlemi, eğitimi ve enforme edilmeleri...................153

14.Tarım tesisleri.............154
14.1. Özet .....154
14.2. Risk değerlendirmesi .....154
14.3. Tasarım, inşa ve bakım...........155
14.3.1. Tehlike tanımı .....155
14.3.2. Mühendislik denetimleri............155
14.4 Kayma,tökezleme ve düşmeler...........156
14.4.1. Tehlike tanımı ........156
14.4.2. Risk değerlendirmesi........156
14.4.3. Mühendislik denetimleri.............157
14.4.4. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri.....157
14.5. Solunum tehlikeleri ....158
14.5.1. Tehlike tanımı....158
14.5.2. Risk değerlndirmesi.........158
14.5.3. Mühendislik denetimleri ve KKD kullanımı.....158
14.6. çiftlik atölyesinde güvenlik...... 159
14.6.1. Tehlike tanımı ......159
14.6.2. Risk değerlendirmesi.............159 .
14.6.3. Tehlikenin yok edilmesi ve mühendislik denetimleri .........159
14.7.Asbestoz ve yalıtım yünleri....160
14.7.1. Tehlike .....160
14.7.2. Risk değerlendirmesi ......160
14.73. Tehlikenin yok edilmesi ve mühendislik denetimleri..........16O
14.7.4. Güvenli çalışma sistemleri ve prosedürleri
14.8. Yangın güvenliği
14.8.1. Tehlike tanımı
14.8.2. Risk
14.83. Mühendislik denetimleri ve güvenli çalışma prosedürleri ..162
14.9. İçten yanma .....162
14.9.1. Tehlike tanımı ...163
14.9.2. Risk
14.93. Tehlikenin yok edilmesi ve mühendislik denetimleri .........163
14.10. Hayvan yetiştiriciliği....163
14.10.1. Tehlike
14.10.2. Risk değerlendirmesi.............163
14.10.3. Mühendislik denetimleri.....163
14.11. Sınırlı alanlar.........165
14.11.1. Tehlike
14.11.2. Risk değerlendirmesi İ
14113. Mühendislik denetimleri ve güvenli çalışma
14.12. Makine ve teçhizat
14.12.1. Tehlike
14.12.2. Tehlikenin yok edilmesi ve denetim stratejileri ....167
15. Insan, teçhizat ve malzeme taşınması
15.1. Genel
15.2.Tehlike tanımı
15.3. Denetim
15.3.1. Eğitim ve enformasyon........176
15.3.2.Tasarım değerlendirmeleri
15.33. Dinleme ve denetim
153.4. Iş örgütlenmesi
15.4. Kamuya ait yollarda güvenli taşıma ....180

16.Hayvansal üretim...183
17. İklim ve cevre
17.1. İklimsel ve Çevresel
17.2. Isı maruziyeti
17.2.1. Tehlike tanımı
17.2.2. Risk değerlendirmesi
17.2.5. Denetim stratejileri
17.2.4. Termal konfor: Isı stresi
17.2.5. Termal konfor: Soğuk stresi
17.3. Diğer çevresel maruziyetler
173.1. Morötesi ışıma radyasyonu.......195

18. Sağlık ve refah olanakları
18.5. Yemek hizmetleri
18.4 İlk yardım ve sağlık bakımı
18.7. Gündüz bakım
18.8. İş sağlığı hizmetlerinin

19. İş yeri sağlıklı yaşam programları........203
19.1. Sosyal koruma
19.2. Çalışma saatleri
19.3.Alkol ve uyuşturucuya bağlı sorunlar....204
19.4. HIV/AIDS
19.5. İş yerinde şiddet,taciz ve zulüm
19.6. İş yerinde sigara

20. Daha ileri gitmek .
20.2.Yetkili makam
20.3. Sosyal ortaklar
20.4. Üçlü işbirliği ve ortak çalışma
20.5. Diğer ortaklar: Çiftçi birlikleri,tarımla ilgili gösteriler
20.6. Medya kampanyaları
20.7. Ulusal İGS programları