Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitim Programı

Book : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitim Programı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-455-202-7

Published Date : 2013

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Document Type : Book

Book No : 8067

INDEX

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ EĞİTİM PROGRAMI TANITIMI ..... 8
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TEMSİLCİSİ İŞÇİNİN ROLÜ NE OLMALIDIR? .....10

EĞİTİCİ REHBERİ
YETİŞKİN EĞİTİMİNİN TEMEL PRENSİPLERİ ...... 13
Öğrenme Ve eğitim.............13
Yetişkin Eğitimi..........15
Eğitim teknikleri...........16
Eğitici özellikleri.........17
Eğitim Programı ........19
Uygun Eğitim Ortamı ..........20
Çalışanların Iş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Eğitimine Ilişkin Bazı Ulusal düzenlemeler.........22

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ İŞÇİ EĞİTİM PROGRAMININ SÜRDÜRÜLMESİ ... 25
Eğitim programı.........25
Eğitim Programının işleyişi........26
Eğitim Programında Kullanılacak formlar.......27

İŞ VE SAĞLIK
İŞ VE sAĞLıĞıN AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ...... 45
İş Ve Sağlık Modülünün Amacı........45
İŞ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ ........ 45
TEHLİKELİ MADDELERDEN İNSAN VÜCUDUNUN ETKİLENMESİ ... 48
Tehlikeli Etmenlerin Vücudumuza Giriş yolları....48
Solunum Sistemi Yoluyla ......48
Deri Yolu ile Etkilenme .......49
Sindirim Sistemi Yoluyla .......50
Tehlikeli Etmenlerin Etki yeri..........50
Tehlikeli Etmenlerin Ortaya Çıkma Zamanı.....51
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI
KURAL VE KURUMLARININ GELIŞIMI ...... 52
BAŞLICA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ sorunları.....54
TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN DURUMU.....55
KAYNAKLAR ......... 57
İŞ VE SAĞLIK DERSLERİ SUNUM MATERYALİ.... 58

HAKLAR VE ÖDEVLER
HAKLAR VE ÖDEVLER EĞITIMININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ .. 81
Haklar ve Ödevler Eğitiminin Amacı...81
Haklar ve Ödevler Eğitiminin Öğrenim Hedefleri....81
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA .......82
SAĞLIKLI VE GÜVENLI ÇALIŞMA HAKKININ YASAL DAYANAKLARI ..84
ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLER ILE HAK VE GÖREVLERİN YASAL DAYANAKLARI ........ 84
1. Uluslararası düzenlemeler ....... 84
2.Anayasa ......84
3.4857 sayılı İş Kanunu.........85
4. 6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği kanunu...85
5. İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ....88
5.1. Çalışma ortamını düzenleyen yönetmelikler......89
5.2. Çalışma koşullarını düzenleyen yönetmelikler 91
5.3. Çalışma ilişkileri ......94
5.4. İstihdam ve mesleki eğitim......95
6. İşyeri Sağlık Güvenlik Örgütlenmesini Düzenleyen Yönetmelikler........95
GENEL OLARAK ÖDEVLER, YÜKÜMLÜLÜKLER, HAK VE GÖREVLER... 97
Devletin Ödevleri .......97
İşverenlerin Yükümlülükleri .......97
Çalışanların Hakları.......98
Çalışanların Görevleri.......99
SAĞLIK VE GÜVENLIK HAKKININ KULLANILMASI ...... 101
SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKIMIZI KULLANABILIYOR ..... 101
SAĞLIK VE GÜVENLIK HAKKIMIZI NASIL KORUYUP GELİŞTİREBİLİRİZ? ....... 102
Doğru bir iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı: İş sağlığına bütünsel yaklaşım.......102
İş Yerinde, sürekli, kararlı, örgütlü Ve sistematik çalışma.................................103
İlgili kişi ve kuruluşların görevlerini yapmaya zorlanması.........................103
Sağlık ve güvenlik sorunlarının toplumsallaştırılması...105
Doğru ve etkili sendikal örgütlenme ve sendikal etkinlik.105
İş SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TEMSILCISI IŞÇININ ROLÜ NE OLMALIDIR?................ 106
HAKLAR VE ÖDEVLER DERSLERİ SUNUM MATERYALİ ......107

MESLEK HASTALIKLARI
MESLEK HASTALIKLARI EĞITIMININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ.. 121
İŞYERI ORTAM FAKTÖRLERI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI........122
Fiziksel faktörler.........122
Kimyasal faktörler..........126
MESLEK HASTLIKLARI........127
Meslek Hastalıklarının Tanımı ve türleri.......127
Meslek Hastalıkları Tanı ve Tedavi Yöntemleri.....128
Meslek Hastalıklarından Korunma ..........128
Seçilmiş Meslek Hastalıkları .......130
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA İLKELERİ....133
Uygun İşe Yerleştirme.........133
İşyeri Ortam Faktörlerinin Değerlendirilmesi......134
İşyeri Risklerinin Kontrolü.........135
Aralıklı Kontrol Muayeneleri .......136
İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Hizmeti Sunulması.....137
Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve Danışmanlık......138
MESLEK HASTALIKLARI DERSLERİ SUNUM MATERYALİ...... 140

İŞ GÜVENLİĞİ
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ............. 169
İş Güvenliği Eğitiminin Amacı......169
İş Güvenliği Eğitiminin Öğrenim .......169
Hedefleri..............................169
İş Kazası Tanımı ve türleri......170
İş Kazalarının Nedenleri........172
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Korunma Yöntemleri...172
İŞ EKİPMANLARINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK TANIMLAR ... 173
MAKİNE KORUYUCULARI ...... 174
Mekanik Hareketler ve Faaliyetler.........175
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR........ 176
Kişisel Korumaya Genel Bir Bakış ve Felsefesi......176
Kişisel Koruyucu Donanım Tanım ve türleri...177
Kişisel Koruyucu ve Donanımlar Konusunda İşveren ve İşçilerin Sorumlulukları.........183
GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ ........ 184
ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ........ 190
İŞ GÜVENLİĞİ DERSLERİ SUNUM MATERYALİ..... 193