Konaklama ve Yeme İçme İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik

Book : Konaklama ve Yeme İçme İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-455-219-5

Published Date : 2013

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Document Type : Book

Book No : 8066

INDEX

I. 1. İşyerlerinin sayılarına Ve ölçeklerine göre dağılımı. 11

I.2.İşçilerin sosyo-demografik özellikleri.........12

I.3.İşçilerin istihdam özellikleri........14
Çalışma ve dinlenmesüreleri...............15


II.TEHLİKELER RİSKLER VE ÖNLEMLER............18

II. 1. Çalışma ortamına bağlı tehlikeler, riskler Ve önlemler. . . . . . . . . . . . . . . 18

II.1.1.Fiziksel tehlikeler, riskler ve önlemler.........19
Sıcakta ve Soğukta Çalışma..............21
II.1.2.Kimyasal tehlikeler,riskler ve önlemler........23
II.1.3.Biyolojik tehlikeler, riskler ve önlemler.........27
II.1 .4. Ergonomik tehlikeler, riskler ve önlemler...... 30
Zorlayıcı ve sabit duruşlar.............30
Kuvvet uygulanarak gerçekleştirilen hareketler... . .. 31
Tekrarlanan hareketler......................32
II 1.5. Güvenlik tehlikeleri, riskleri Ve önlemleri.....35
Yatay düzlemde düşme................35
- Yüksekten düşme ...... 37
- Çarpmalar...... 38
- Delici veya kesici nesnelerle yaralanma........39
- Çok sıcak veya çok soğuk nesnelerle temas......... 41
- Elektrik tehlikeleri.....................42
- Yangın ve patlama....................43
-Saldırı ve taciz.........................45
II.1.6.Psikososyal tehlikeler,riskler ve önlemler.....45
İşin yapıldığı koşullar ve çevre.....................47
- Orgütsel kültür ve işlev..................47
- İşte ilerleme umudu.....................48
- Katılım ve denetim.................49
- İşte kişilerarası ilişkiler.........49
- İş yaşamı ve iş dışı yaşam arasında çatışma...... 49
- İş çevresi ve teçhizatı................50
- İş yükü ve iş hızı...... 50
- Çalışma süresi ve süre düzenlemesi..........51
Stres etkenlerinden korunma: Stres yönetimi. .. 51
- Kişisel stres yönetimi............51
- Örgütsel stres yönetimi............52
11.2.Çalışma koşullarına bağlı tehlike Ve riskler......53
II.2.1.Ücret ve ödeme biçimleri............53
II.2.2.Çalışma süresi ve süre örgütlenmeleri.........54
II.3.Çalışma ilişkilerine bağlı tehlike Ve riskler.....55
II.4. İstihdama Ve mesleki eğitime bağlı tehlike Ve riskler. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55
III. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI.......... 56
IV.GÜVENLİK SAĞLIK YÖNETİMİ..................58
- Devletin ödevleri.....................59
- İşverenin yükümlülükleri............6O
- İşçilerin hakları...............64
- İşçilerin görevleri..................65
V.SONUÇVEÖNERİLER...........................66