Soyal Güvence Dergisi Sayı:4, Yıl:3

Book : Soyal Güvence Dergisi Sayı:4, Yıl:3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2146-5649

Skin : 3-4

Period : 6 monthly

Published Date : Ağustos 2014

Publisher : Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 8059

INDEX

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Türk Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi
The Effect Of Actual Service Term increment On Turkish Social Security System
Ayça ALTINDAL, Ferhat ŞENTÜRK ...........4

Improving Decision Making In Cancer Treatment With A Mix Of
Cost-Effectıveness Analysis And Ethıcal Perspective: Usa Example
Maliyet Etkinlik ve Ahlaki Perspektif Karması ile Kanser Tedavisinde Tercih Geliştirme: ABD Örneği
Kadir GÜRSOY ............18

Kısmi Süreli Çalışmanın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
Evaluation of the Part Time Works in the Scope of Labour and Social Security Law
Emre MUTLU ..............29

Sosyal Güvenlik Alanında AB Katılım Öncesi Mali Yardımları
Instrument for Pre Accession Assistance on Social Security
Eyüp Serdar ERDOĞAN ............50

İstihdamın Artırılması Yoluyla işsizliği Azaltmak: Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Decreasing Unemployment via lncreasing Employment: Improving the Quality of Public Employment Services
WYG Türkiye ................ 90