ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1

Book : ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2148-1245

Skin : 1-1

Published Date : Temmuz 2013

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Periodical

Book No : 8058

INDEX

ILO Normlarının ve Örgütün Denetim Mekanizmasının Türk İş
Hukukuna Etkisi
The Effects of Norms and Control Supervisory Mechanism of International Labour Organization on Turkish Labour Legislation
Dr. Ali Kemal SAYIN ..........11

Türkiye'de Kadın işgücünün Görünümü
Female Labour Force in Turkey
Nurcan ÖNDER........ 35

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi
Right to Unionization anad Development of Public Servants Trade Unionism in Turkey
Hamza GÜNEŞ............62

OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve
Vergisel Yükümlülükleri
Social Security Contributions and Tax Responsibi/ities of the Wage Earners in OECD Countries (2012)
Doç. Dr. Selda AYDIN.........80

Mevsimlik Tarım işçilerinin Türk Hukuk Sistemi içerisindeki Yeri
The Status of Seasonal Agricultural Workers in Turkish Legislation
Yrd. Doç. Dr. Cihan SELEK ÖZ, Enver BULUT..........94

İç Ortam Hava Kirliliği ve Çalışanlara Olumsuz Etkileri
Indoor Air Pol/ution and Negative Effects on Workers
Dilşad AKAL..........112

Makinelerin Hareketli Noktalarına Temas Riskinin
Değerlendirilmesi
The Analysis of Contact Risk to the Moving Parts of Machines
Abdurrahman AKMAN, Uğur KOÇ........120

Çalışma Süresi Modellerindeki Değişim ve Sağlık Etkileri
Working Time Patterns Across Time and Ejîects on Employee Health
Tuğçe SEZGİN........137

Avrupa Birliğinde Sosyal Diyalog
Social Dialogue in the European Union
Melahat GÜRAY.........144
Yurt Dışı Çalışma Dünyası....... 159