Sosyal Güvenlik Dergisi 4-1

Book : Sosyal Güvenlik Dergisi 4-1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2146-4839

Skin : 4-1

Published Date : Ağustos 2014

Publisher : Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

Document Type : Periodical

Book No : 8057

INDEX

Türkiye”de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi
Hatice EROL /Abdullah ÖZDEMİR........9
Ev Kadınlarının Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Görüşleri
Gülay GÜNAY/Ayfer AYDINER BOYLU/ Özgün BENER........35
Güvenceli Esneklik Gündemi: 2008 Mali Krizi Sonrası Danimarka
İşgücü Piyasası
Aslan Tolga Öcal........59
Emeklilikte Özelleştirme Eğilimleri ve Organize Sermaye
Gruplarının Etkisi: Ekonomik Kriz Ne Gösterdi?
Esat AKTAŞOĞLU/Erdem CAM........87
Türkiye'de Meydana Gelen İş Kazaları Sonucu Ölümler ile
Çalışanların Yaş Faktörü Arasındaki İlişki
Ufuk TÜREN/ Yunus GÖKMEN......101
Milli Korunma Kanunu Versus 3008 Sayılı İş Kanunu: Emeği
Denetim Altına Alan Ve Sermaye Birikimini Destekleyen Bir Kanun
Mihrican ZORLU.......119
Karar İncelemesi
Limited Şirketlerde Hisse Devrinin Ticaret Siciline Tescilinin Sosyal Sigortalar Açısından Zorunluluğu
Birten DÖNMEZ......146