İşveren Cilt: 52,Sayı: 1

Book : İşveren Cilt: 52,Sayı: 1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-0418

Skin : 52-1

Published Date : Ocak 2014

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8051

INDEX

BAŞKANDAN Karamsar Olmayalım 4
EDİTÖRDEN Sosyal Yardımlar ve İstihdam 6
25. GENEL KURUL 8
NELER OLUYOR TÜRKİYE 38
"TİSK, G2O İstihdam Sürecinde Çok ÖnemIi Bir RoL Oynamaktadır" BRENT WILTON IOE GENEL SEKRETERİ 70
ZOOM "Yurtdışından Ucuz Finansman Dönemi Sona Erdi" NİHAT ZEYBEKÇI T.C. EKONOMI BAKANI 74
Şirket Kredilerindeki Artış Hızının Korunmasını Öngörüyoruz" MUKİM ÖZTEKIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) BAŞKANI 76
ZOOM "Türkiye TTIP Dışında Kaimamalı" ENDER YoRĞANaLAR EĞE BÖLGESİ sANAYİ oDAsı (ESBO) YÖNETİM KURULU 79
ZOOM "Hükümet, Yerli Üretime Desteği ArtırmaIı" SAVAŞ M. ÖzAYDEMİR ESKİŞEHIR sANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 81
ZOOM "Politik İstikrar Yeniden Tesis EdiLmeli" ERDAL BAHÇİVAN İSTANBUL sANAYİ oDAsı (İSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI 83
ZOOM "Kur ArtışıyIa Ihracat Artmaz, Yapısal SorUnIar ÇözÜImeIi" MUSTAFA BOYDAK KAYSERI SANAYI ODASI YÖNETIM
BAŞKANI 85
ZOOM finansal Serbestleşme ve HanehaIkı Borçlanması PROF. DR. ÖMER FARUK ÇOLAK TİsK EKoNoMİ DANIŞMANI 87
ZOOM Döviz Açıkları ve Kur Riski PROF. DR. SADİ UZUNoĞLU TRAKYA ÜNİvERsİTEsİ ÖĞRETİM ÜYEsİ 91
ZOOM "Sosyal Yardımlar İle İstihdam Bağlantısı Kurulmalı DoÇ.DR.NUSRET YAZICI TÜRKİYE İs KURUMU GENEL MÜDÜRÜ 99
ZOOM "YoksUIIUkIa MÜcadele Sosyal Yardımlar En Son Başvurulan Yöntemdir" YıLMAz TUNA T.C. KALKıNMA BAKANLIĞI sosYAL sEKTÖRLER VE KOORDINASYON MÜDÜRÜ 102
ZOOM Türk SosyaI GÜvenlik Sisteminin Yeni Dinamik Alanı: Sosyal Yardımlar ve Hizmetier PROF. DR. YUSuf ALPER ULUDAĞ ÜNİvERsİTEsİ, İİBF ÇALIŞMA EKoNoMİsİ vE ENDÜsTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYEsİ 107
ZOOM Sosyal yardım ve Sosyal Hizmetler Sisteminde Son Durum: Sistemsizlik ve Alaturkalık Devam Ediyor PROF.DR.KADIR ARICI GAZI ÜNIVERSITESI HUKUK İŞ VE sosYAL ĞÜvENLİK HUKUKU ÖĞRETİM ÜYEsİ 111
ZOOM Türkiye'de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Konusunda Tartışma DOÇDR. SİBEL KALAYCİOĞLU ORTA DoĞU TEKNİK ÜNİvERsİTEsİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYEsİ 116
KADINLAR ve GENÇLER 119
TUGIS 53. YıIdönÜmÜnÜ KUtIUyor: Yeni Yaş ve Gençieşme NECDET BUZBAS TÜGIS YÖNETIM BAŞKANI TİsK YÖNETİM KURULU VE YÜRÜTME KoMİTEsİ ÜYESİ 122
TİSK HABERLER 123
GÖRÜŞ İŞYERİNDE Psikolojik Taciz (Mobbing) ISMAIL AKGÜN ÇASGEM EĞITIMCI UZMAN 135
ÂRÂŞTİRMÂ Hayat Boyu Başarı Için Anahtar ABDULLAH ÖZDEMİR MEsLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) UZMANI 136
ARKEOGEZİ Liman Tepe su Altı Kazı ve Araştırmalar 140
YENİ YAYINLAR İSTATİSTİK 143
STATİSTİK 144