''Sosyal Politika ve İstihdam'' Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye

Kitap : ''Sosyal Politika ve İstihdam'' Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-6728-15-9

Yayın Tarihi : Nisan 2006

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Tür : Rapor

Kitap No : 8047

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ VE GİRİŞ..........5
AB MÜKTESEBATININ "SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM" BAŞLIKLI BÖLÜMÜ VE TÜRK MEVZUATI.......7
İŞ HUKUKU.........9
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.....21
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE AYRIMCILIKLA MUCADELE....35
SOSYAL DİYALOG.....65
SOSYAL KATILIM VE SOSYAL KORUMA...............97
AB İSTİHDAM STRATEJİSİ VE TÜRKİYE.........107
2005 YILI İLERLEME RAPORU'NA İLİŞKİN TİSK GÖRÜŞLERİ ... 155
SONUÇ......157