Sosyal Güvenlik Dünyası Yıl: 16 Sayı: 87

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Yıl: 16 Sayı: 87

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Skin : 16/87

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 2013

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 8037

INDEX

6 OECD ve Avrupa Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Finansmanı
A.Tufan BAT
SGK Kocatepe ssgm Müdür V.

18 GSS'ye Bakış
OPt. Dr. Tonguç SUGÜNEŞ
SGK GSS Genel Müdürlüğü

23 Sağlıkta Dönüşüm Programı Hakkında Kavramsal Çerçeve
Orhan ADIGÜZEL
Doç. Dr., Süleyman Demirel Universitesi, Sağlık yönetimi Bölümü Oğretim Uyesi

Döndü SÖNMEZ ÖZKAN
Oğr. Gör., Süleyman Demirel Universitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu

37 Sağlık Yönetimind Yenıden Yapılanma: Kamu Hastane Birlikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Yrd. Doç. Belma KEKLİK
Yrd. Doç. Dr.,Süleyman Demirel Universitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Tuba SAYGIN
Arş.Gör.,Süleyman Demirel Universitesi Iktisadi Idari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü


45 Sağlık Hizmetleri Piyasasında Belirsizlik ve Asımetrık Enformasyon
İsmail KOBAL
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Refakat Müfettişi

Altug Murat KOKTAŞ
Ankara Universitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Maliye Bölümü


50 Amerikan Sağlık Sistemi ve Obamacare
Ali DİKMEN
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Müfettiş


59 Sosyal Güvenlik Dünyasından Haberler
Oktay KONAÇ
SGK Müfettişi

64 Yapı Denetimi Faturaları Asgari İşçilik Hesaplamalarında İndirim Konusu Yapılabilir Mi?
Harun ORDU
SGK Müfettişi

68 Yabancı Uyruklu Öğrencılerın Genel Sağlık Sigortası
Muhammet GERÇEK
SGK Müfettişi


72 Yıllara Sâri İnşaatlardan Bildirileri Spek Tutarının
Güncellenmesi Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme
Volkan Balkan
SGK Mufettışı

75 SGK Yeşıl Kartlıların Tup Bebek Tedavilerini Karşılıyor Mu?
Davut ULUÖZ
SGK Müfettişi


77 Yargı Kararı İle Kazanılan Ücret Niteliğindeki Ödemelerin Sgk Mevzuatına Göre Değerlendirilmesi
Ekrem TAŞBAŞI
SGK Müfettişi

81 Otel Asgari İşçilik Incelemelerınde Önemlı Bir Husus: Yabancı Uyruklu Çalışanlar
Mikail KILINÇ
SGK Müfettişi

88 Ücret Ödenmediği İçin İdari Para Cezası Uygulamasındaki Kast Şartının Değerlendirilmesi
Hamit TİRYAKİ
SGK MÜfettişi

92 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Çalışma Surelerı
Şerafettin GÜLER
SGK Müfettişi


99 Yargı Kararları
Kemal ÜNLÜ
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Müfettiş

110 Soru Cevap
Ersin UMDU

114 Pratik Bilgiler
Adem KAYA
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Müfettiş