Eğitim Bilim Toplum Dergisi Cilt:11/43

Book : Eğitim Bilim Toplum Dergisi Cilt:11/43

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-9202

Period : 3 monthly

Published Date : 2013

Publisher : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Document Type : Periodical

Book No : 8034

INDEX

Editorlerinden.........7

1995'den Günümüze Hacettepe Üniversitesindeki Ögretim Elemanlarının Sendıkal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, Gözlemler ve Bir Bilanço Çıkartma Denemesi / Unionist Organized Struggle ofAcademics in Hacettepe University from 1995 until Now: Memories, Observations and an Attempt to Record the Balance Sheet
Hakan Mıhcı........8

Devlet, Tarım ve Sermaye Tarımdaki Kapitalist Dönüşümü Yeniden Tartışmak / State, Agriculture and Capital - Reconsidering the Capitalist Transformation of Agriculture
Umut Ulukan.........56

Sahihlik Arayışında Türkiye'ye Göç: Muğla-Gökova Yöresine Yerleşen Britanyalılar / Migration to Turkey In Search For Authenticity: British Settlers in Muğla-Gökova Region
Gökçen Ertuğrul........79