10. Yılında İş Kanunu Semineri

Book : 10. Yılında İş Kanunu Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Kasım 2013

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 8009

INDEX

İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Tuğrul KUDATGOBİLİK 7
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Kemal SAYIN 12
T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

I. OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Hakkı MATRAŞ l7
TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili

“İş Güvencesi Hükümleri ve Uygulama Sorunları" 19
Pr0f.Dr.Fevzi ŞAHLANAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

“4857 Sayılı İş Kanunu'nun 10. Yılında Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi İle İlgili Genel Bir Değerlendirme” 27
Prof.Dr.Polat Soyer
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

“İş Sözleşmesi Türlerinin Uygulaması ve Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi” 37
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

II. OTURUM.
OTURUM BAŞKANI: Dr.Tand0ğan TOKGÖZ
TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili

”Çalışma Sürelerinde Esneklik Öngören Hükümlerin Uygulanması”
Prof. Dr.Tankut CENTEL 59
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

“Kıdem Tazminatı Uygulaması”
Pr0f.Dr.Algun ÇIFTER 67
Istanbul Ticaret Universitesi Hukuk Fakültesi Oğretim Uyesi

“Türk Borçlar Kanunu -İş Kanunu İlişkisi ve Türk Borçlar Kanununun Bazı Hükümlerinin İş Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
Pr0f.Dr.Nurşen CANİKLİOĞLU 74 i
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

PANEL: “Kanunun Hazırlık Süreci Ve Geleceğe Bakış”
OTURUM BAŞKANI:Tuğrul KUDATGOBİLİK.... 127
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Konuşmacılar: Refik BAYDUR........ 128
TİSK Onursal Başkanı

Bayram Meral
TÜRK-İŞ Eski Genel Başkanı 131

Yaşar OKUYAN
T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı 134

Süleyman ÇELEBİ
DİSK Eski Genel Başkanı 139

Salih KILIÇ
TÜRK-İŞ Eski Genel Başkanı 144

Murat BAŞESGİOĞLU 150
T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı