Sosyal Güvenlik Dünyası Yıl: 17 Sayı: 89

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Yıl: 17 Sayı: 89

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Skin : 17/89

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2014

Publisher : Sigorta Müfettişleri Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 8008

INDEX

21 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Denetim Modeli
Sadettin ORHAN
SGK Müfettişi

28 Genel Sağlık Sigortasına Geçışte Karşılaşılan Sorunlar: Bir Alan Çalışması
Prof.Dr.İsmail Bakan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi; İİBF
Yrd.Doç.Dr. Tuba Büyükbeşe
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF
Yrd.Doç.Dr. Burcu Erşahan nin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF
Cafer Yılmaz
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri E.SGK Başmüfettişi

40 Devmografik Değişim Baglamında Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlılığın Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Değerlendirilmesi
Oğuz MÜLAYİM
SGK Müfettişi o işıerde

48 Eşit Davranma Ilkesi ve Ayrımcılık Tazminatı
Fatma AYDIN YÜKSEKDAĞ
SGK Müfettişi

52 Sosyal Politika Anlayışının Bır Uzantısı Olarak Sosyal Güvenlik, Sosyal Adalet Kavramları ve Sağlık Sektörü Ekseninde OECD Ülkeleri İle TÜrkİye'nın Mukayeselı Analizi
Hasan YÜKSEL
Dr. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler; Süleyman Demirel Üniversitesi, Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi,

67 Sosyal Güvenlik Dünyasından Haberler
Oktay KONAç
SGK MÜfettişi

72 2014 Yılında Uygulanacak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunundak, İdari Para Cezaları Ve İdari Para Cezalarına İtiraz
Ahmet Metin AYSOY
SGK E. Başmüfettişi

79 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
ALİ TERZİOĞLU
E. Başmüfettişi

84 Asıl İşveren Alt İşveren İlişkilerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği
Dr. Cahit EVCİL
SGK Başmüfettişı', .

87 İş Sağlığı ve Güvenliği Hızmetlerının SGK Tarafından
Desteklenmesi
Mehmet UZUN
SGK Gaziantep İl Müdüru

90 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Kör Noktaları
Bekir GEÇER
SGK Başmüfettişi

104 Yargı Kararları
Mustafa ERDOGAN
SGK Müfettişi

114 Soru Cevap
Ersın UMDU
SGK Müfettiş

93 İş Saglıgı ve Guvenlıgı Kanununda işçinin Hakları
ERSİN UMDU
Müfettiş

95 6331 Sayılı Kanun Kapsamında "Yapı işlerinde" Alınması Gereken Tedbirler
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
İş Başmüfettişi

98 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde
Çalıştırılacaklar Mesleki Egıtımden Geçmek Zorunda
Raşit ULUBEY
ÇSGB İş Başmüfettişi (İŞKUR Eski İstihdam Dairesi Başkanı)

101 Ünıversıtelerde Doner Sermaye Kapsamında Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) İşletilebilinir mi? i'
Uzm. Dr. Ahu PAKDEMİRLİ
Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Öğretim Elemanı
Ayhan GOKDEMIR
Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri