2012 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Book : 2012 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-9994-04-0

Skin : 341

Published Date : Haziran 2014

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Report

Book No : 8004

INDEX

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, YÖNTEMİ VE ANA SONUÇLARI... 4
1. Tarihçe........5
2. ARAŞTIRMA KAPSAMI......... 6
3. İSTİHDAM.......... 6
3.1. İstihdamın cinsiyete Göre Yapısı... 6
3.2. Çalışanların kıdemleri.......10
4. SENDİKALAŞMA............11
5. İŞGÜCÜ MALİYETİ...... 11
5.1. İşgücü Maliyetinin Bölünüşü....... 11
5.2. Çalışılan Saat Başına İşgücü Maliyeti.. 11
6. YAN ÖDEMELER......15
7. SOSYAL ÖDEMELERİN BÖLÜNÜŞÜ....... 16
8. İŞÇİLERİN MEDENİ HALİ VE ÇOCUK SAYISI........ 17
9. İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU...... 17
10. PERSONEL GİRİŞ-ÇIKIŞLARI.......... 17
11. ZORUNLU İSTİHDAM.......23