İşveren Cilt 52/3

Book : İşveren Cilt 52/3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-0418

Skin : 52/3

Period : monthly

Published Date : Mayıs 2014

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8001

INDEX

BAŞKANDAN Somanın Ardından...4
EDİTÖRDEN Somadan Çlkarılacak Dersler 6
SOMÂ FÂCİÂSİ 8
NE OLUYOR TÜRKİYE 10
"Ar-Ge Harcamasınln GSYH'ya Oranınl 2023'te %3'e Çıkarmayı Hedefliyoruz" NİHAT ZEYBEKÇİ EKONOMİ BAKANI 43
ZOOM "Özel Sektör; Ar-Ge, Eğitim ve Kurumlaşma Alanında Kendini Geliştirmeli" CEVDET YILMAZ TC. EKONOMİ BAKANI 47
ZOOM Gelişen Ekanarniler ve Gıda Sanayiimiz NEÇDET BUzBAş TÜRKiYE GIDA SANAYİİ İŞvERENLERi SENDİKASI"YÖNETİM KURULU BAŞKANl TİSK YÖNETiM KURULU ÜYEsi 49
ZOOM Kriz sonrası Türkiye'nin Rekabet Görünümü PROF. DR. NURETTİN KALDIRIMÇI REKABET KURUMU BAŞKANI 52
ZOOM Dış Ticarette Rekabet ve Ürün Devreleri PROF. DR. ÖMER FARUK ÇoLAK TİSK EKONOMi DANIŞMANI 56
ZOOM Rekabet Hukukunda Hakim DUrUmUn Kötüye Kullanılması YRD. DoÇ. DR. NAzLı TÖRE UFUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 63
Uluslararası İşverenler Örgütü'nün Esnek Çalışma Modelleri Konusundaki Görüşleri 69
İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Teftiş KUrUlU Başkanlığı'nın Teftiş Faaliyetleri MEHMET TEZEL TC. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLiK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANI 74
ZOOM İş Teftişinin Önleyici Yaklaşımı ARİF ŞiMşEK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLiK BAKANLIGI İş TEFTİŞ KURULU BAŞKAN YARDIMÇISI 76
ZOOM SEVSO Direktitlerinin Uyumlaştırılması Çalışmaları HÜSEYİN ÖZÇAN T.C. ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK BAKANLıGı İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ 78
ZOOM İş Teltiş Kurulu Başkanlığı Uygulamalarına ilişkin ÇEİS Görüşleri DR. H. SERDAR ŞARDAN ÇiMENTO ENDÜŞTRİSİ İŞVERENLERi SENDİKASI (ÇEİS) GENEL SEKRETERİ 80
ZOOM Değerlendirmesi Alanında ÇSGB ile Birlikte Çalışıyoruz" H. NECATİ ERSOY TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI (İNTES) GENEL SEKRETERİ 82
ZOOM Endüstriyel Çalışma Hayatında iş Tettişi Uygulamaları AV. BAŞAR AY TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ 84
SÖYLEŞİ Borsa İstanbul A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü DRMiBRAHiM TURHAN: "Yerli ve yabancı yatırımcıların piyasamıza katılımını daha ileri noktalara taşımak için gayret gösteriyoruz" 86
KÂDINLÂR VE GENÇLER 89
TİSK HÂBERLER 92
İşçinin Sendika Üyeliğinden Ayrılması Durumunun İşverene de Bildirilmesi Zorunluluğu Getirilmesi AV. HAKKI KIZILOGLU TİSK HUKUK MÜŞAVİRİ 97
GÖRÜŞ İşlerin Korunması, Esnekliğin Geliştirilmesi ESRA BELEN TİSK ARAŞTIRMA, EGiTiM VE DIŞ İLİŞKİLER UZMANI 99
GÖRÜŞ Part-Time iş Sözleşmesiyle Çalışanların Sigortalılığı MURAT ÖZDAMAR SGK iSTANBUL İL MÜDÜR YARDIMÇISI ERDEN ÇAKAR SOSYAL GÜVENLiK DENETMENİ 104
SANAT Berrin DUMA ; "Farklı öğretileri lıarrnanlayarak
tarzımı oluşturabildim" 108
AVRUPA AVRUPÂ 111
Ticaretin Anadolu'daki İlk Merkezi "Kültepe" 116
İSTATİSTİK 118
YENİ YAYINLAR 120