ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

Book : ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2148-1245

Skin : 1/2

Published Date : Ekim 2013

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Periodical

Book No : 7996

INDEX

Türkiye'de İstihdamın Görünümü
Employment Outlook in Turkey
Faruk Çelik........9

Türkiye Ekonomisine Genel Bakış (2001 - 2013]
Overview of the Turkish Economy (2001 - 2013)
Fatih Acar ........... 15

İşyerlerinde Psikolojik Taciz [Mobbing] ile Bireysel ve Kurumsal Mücadele Için Oneriler
Individual ana' Institutional Recomimendations to Fight with Psychological Harassment at Workplaces
İsmail AKBIYIK.......... 33

Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Uygulanması
Implementation of Occupational Health ana' Safety Law in Public Institutions
Mehmet YILMAZ....... 39

Denkleştirme ve Uygulamaları Equalization and Its Application
Nadire ÇORUHLU KAMALIOĞLU....... 52

Anayasal Çerçevede Türkiye'de Çalışma Hakkı
The Right to Work in Turkey the Context of Constitution
Baki ERKEN.......... 66

İşsiz Sendikası ve UCubed Örneği
Union of Unemployed and the Case of UCubed ş
Özlem KUŞU....... 85

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Dönem
The New Period at Occupational Health and Safety
Sadettin ORHAN....... 105

6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve işlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması
Implementation of Disposals and Transactions Subject to Action for Annulment in Terms of Legal Persons in Accordance with Law No. 6183
Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU...........111

Yurt Dışı Çalışma Dünyası ..........121