İş Teftişi Uygulamalrı Semineri

Book : İş Teftişi Uygulamalrı Semineri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-605-9994-05-7

Published Date : Nisan 2014

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 7994

INDEX

AÇILIŞ KONUŞMALARI.....7
Tuğrul KUDATGOBİLİK...................... 7
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı

Halil ETYEMEZ..................11
T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı

OTURUM
OTURUM BAŞKANI: Bülent Pirler.............15
TİSK Genel Sekreteri

“İşin Yürütümü Yönünden Teftiş Uygulamaları”
Onur Batuman.......................17
T.C. Ç.S.G.B. İş Müfettişi

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Teftiş Uygulamaları” Mustafa İlkan ÖZER.......... 58
T.C. Ç.S.G.B. İş Müfettişi