Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928

Book : Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928

Author : * Nuray Ertürk Keskin * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-136-073-7

Skin : 1

Published Date : 2012

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama merkezi

Document Type : Book

Book No : 7993

INDEX

Yirmili Yıllarda Yönetim
Nuray E. KESKİN ................1

1919: İşgal Yönetimi ve Kurtuluş Örgütlenmesi......15
Nuray E. KESKİN

1920: Bağımsız ve Halka Doğru Yönetim.......195
Nuray E. KESKİN

1921: Savaş Yönetimi ve Yönetimin Merkezileşmesi.....453
Fatma Eda ÇELİK

1922: Yeni Türkiye”yi Kuracak Zafer İçin Beşeri ve Mali Kaynakların Yönetimi...........923
Fatma Eda ÇELİK

1923: Savaşın Sonu ve Yeni Rejimin İlanı: Cumhuriyet..................1327
Recep AYDIN

1924: Rejimin Güvence Altına Alınması ve Anayasal Kuruluş ................1541
M. Burcu BAYRAK

1925: Karşı Devrimciliğin Tasfıyesi ve Cumhuriyet'in Yönetsel kuruluşu ..................1737
Aslı YILMAZ

1926: Devrimin Toplumsal-Ekonomik İlişkilerinin Hukuki Kuruluşu ve Yönetsel omurgası .......... 1909
Aslı YILMAZ

1927: Yönetsel örgütlenme.........2071
Esra DİK

1928: Harf Devrimi ve Laikliğin İlanı.......2181
Esra DİK

1927-1928 Devlet Teşkilatı ........2277
Genel Kaynaklar.........2307
Araştırmacılar hakkında..........2321
Kişi Adları Dizini.........2325
KOnu Dizini...........2343