Uluslararası Ekonomik Düzen ve Türkiye'nin Mekan Boyutu

Book : Uluslararası Ekonomik Düzen ve Türkiye'nin Mekan Boyutu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 1977

Publisher : Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı

Document Type : Book

Book No : 7991

INDEX

I -- ULUSLARARASI EKONOMİK DÜZENİN YENİ KUTUPLARI .... 8
1 - Üçüncü Dünyanın Siyasal örgütlenmesi (Bandoung'dan Colomboya) ...... 9
2 - Üçüncü Dünyamn Ekonomik örgütlenmesi (Üretici Birlikleri ve OPEC) ..... 11
3 - Petrol: Uluslararası Ekonominin Damarlarında Dolaşan Yeni Kan ..... 12
A) Petrol ve Üretimi 12
B) Petrol Geliri 15
C) Petrol Satıcısı Ülkelerin Dövizleri Nerelere Gitmektedir? ......18
II -- ULUSLARARASI EKONOMİK YENİ İLİŞKİLERİN TÜRKİYE'YE VERDİRİTİĞİ KAYIPLAR .........21
1 - Petrole Yapılan Zamların Getirdiği Yükler .....21
A) Petrolün Dış Ticarete Getirdiği Yükler .......21
B) Navlun Ödemeleri 25
C) Türkiye'nin Dış Ticaret Kayıpları (Dış Ticaret Hadleri Kayıpları) ........ 27
D) Türkiye'nin Dış Borçları .......... 30
III -- TÜRKİYE'NİN BUGÜN SÖMÜRÜLEN MEKAN BOYUTUNUN YENİ BİR DÖVİZ KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.......33

1 - Uluslararası Ekonomik Yeni Yörünge ve Türkiye'nin Mekan Boyutu 33
2 - Uluslararası Transit Taşımacılığı ve Türkiye 35
3 -- Türkiye'den Geçen Tır Sayısı 37
4 - Karayolları Üzerindeki Yoğım Trafik Basmcı 38
5 - Türkiye Ne Yapmalıdır? 41
A) Mekân Boyutunun Bilincine Varmak Gerekir 41
B) Mekân Boyutunun Rasyonel Olarak İşletmek 44
C) Süveyş Kanalından Petro - Yola Türkiye 45