TTB Çalışma Raporu 1994-1995

Book : TTB Çalışma Raporu 1994-1995

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : Haziran 1995

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Report

Book No : 7917

INDEX

1-TTB MERKEZ KONSEYİ ETKİNLİKLERİ (TEMMUZ 1994-HAZİRAN 1995) TAKVİMİ............3
2-GENEL ETKİNLİKLER........9
2.1-Örgütsel Çalışmalar..........9
2,1.1-Genel Yönetim Kurulu(GYK)......9
2.1.2.TTB Kolları.......10
2.1.3.TTB Danışma Kurulu..........10
2.1.4.Merkezi Çalışmalar.........10
2.2.Yayın Çalışmaları.........20
2.2.1.SürekIi Tıp Eğitimi Dergisi ..........20
2.2.2.TopIum ve Hekim Dergisi ...........20
2.2.3. Diğer............20
2.2.4.Kitap ve Raporlar.............21
2.3.Özlük Hakları ve Eylemler.........21
2.3.1.2O Temmuz Uyarı Eylemi ..........21
2.3.2.Sağlık Platformu Çerçevesinde Yapılan Özlük Hakları Etkinlikleri .........21
2.3.3.2O Aralık Kamu çalışanlarının İş Bırakma Eylemi....24
2.3.4.2O Aralık'tan 21 Ocak'a.........24
2.3.5.20 Nisan........27
2.3.6.Yatay Geçiş.......27
2.3.7. Rotasyon.........28
2.3.8. Diğer...........28
2.4.Hükümet ve Parlamento ile ilişkiler.......28
2.5.Demokratik Örgütler ile ilişkiler.........29
2.5.1.Demokrasi Platformu......30
2.5.2.Sağlık platformu........31
2.5.3.Sağlık Meslek Birlikleri........31
2.5.4.Kamu Çalışanları Konfederasyonlaşma Kurulu...31
2.5.5.İşçi SEndikaları........32
2.5.6.İnsan Hakları Örgütleri..... 32
2.6.Uluslararası ilişkiler........32
3-TTB HUKUK BÜROSU..........34
4-TTB SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU........42
5-TTB INSAN HAKLARI KOLU........45
ö-TTB PRATISYEN HEKIMLER KOLU....... 46
7-TTB EĞİTİM KOLU.............47
UZMANLIK DERNEKLERl KOORDİNASYON
8-TTB HALK SAĞLIĞI KOLU .......51
9-TTB ETİK KURULU......... 53
10-TTB ÖZEL HEKIMLİK KOLU .......... 55
11-TTB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERI HEKİMLİĞİ KOLU..... 55
12- TTB TIPTA TEMEL BILIMLER KOLU .......... 57
13-TTB SOSYAL ETKINLIKLER vE KÜLTÜR-SANAT KOLU....68
14-TTB TIP ÖĞRENCİLERİ KOLU...........70
15-TTB YÜKSEK ONUR KURULU .......71
16-GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR .....72
BELGELER..........75