Toplum ve Hekim - Cilt:9/62

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:9/62

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 9/62

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7916

INDEX

Toplum Ve Hekim Yayın Kurulu'ndan.............. 1
DOSYA: ÖZELLEŞTİRME
Ata SOYER, Ersin YARIŞ
5 Nisan Kararları Ve Sendikalarm Tutumları ........ 12
Münir CEYLAN

Özelleştirme Trenine Son Bilet .......14
Ersin YARIŞ, Nilgün YARIŞ

Özelleştirme Ne İçin? .........27
Alpaslan IŞIKLI

Söyleşi : "Özelleştirme, Sermayenin Vergi Yükünü Hafifletmeye Yöneliktir" ........ 38
Korkut BORATAV

Özelleştirmenin Asıl Amacı ........ 41
Musa ÖZDEMİR

Gelişmekte Olan Ülkelerde İstikrar Ve Yapısal Uyum Programları Ve Uluslararası Çalışma Standartları .... 44
Seyhan ERDOĞDU

Özelleştirme İle İlgili Türk-İş Başkanlar Kurulu Kararı...51

Dünya'da Ve Türkiye'de Özelleştirme .... 53
Hak-İş Sendikası

Özelleştirme, Ülkemizin Küresel İşbölümündeki Yerini Belirlemeye Yönelik Politikalar Bütünüdür .... 59
Ahmet ASENA

Özelleştirme Ve Sağlık Paneli......... 62

KİT'lerde Ve Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirmeye Genel Bir Bakış ....... 78
Burhan ŞENATALAR

Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme: Ne İçin? Kim Adına?....82
İlker BELEK

Sağlık Alanında Yatırım Teşvik Belgeleri (1980-1992): Ne İçin, Nereye, Ne Kadar? ...... 94
Ata SOYER

Sağlık Hizmetlerinin Liberalleştirilmesi ..... 106
Burhan AKDEMİR

SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIK POLİTİKALARI

Sağlıkta İnsangücü Pazarı ....... 2
Sema PİŞKİNSÜT

Belediyelerin Sağlıkla İlgili Olan Hizmetlerine Genel Bir Bakış ........... 4
Sencer O. TOKER

Kayseri İlinde I. II. ve III. Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran 0-6 Yaş Grubu Çocukların Sevk Zinciri Açısından
İncelenmesi ...........6
F. ÇETİNKAYA, İ. GÜN, Y. ÖZTÜRK

Sağlık Ekonomisi Araştırmaları ....... 110
Gazanfer AKSAKOĞLU

Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı...... 115
Tevfik DİNÇER, Şahin KAVUNCUBAŞI
Ersen ALOĞLU

Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Uygulamalarına Teorik Bir Bakış: Karmaşamı, Yanılgımı? .........122
Mehtap TATAR

SAYILARIN DİLİ
İnsan Gelişme İndeksi .......... 124

Dergilerden................. 126

Yeni Bir Uluslararası Dergi, Tıp ve Küresel Yaşam (Medicine And Global Survival) ......... 127