Çlalışan Çocuklar ve Genç İşçilerin Sorunları Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu

Book : Çlalışan Çocuklar ve Genç İşçilerin Sorunları Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İzmir

Published Date : Mayıs 1995

Publisher : TÜRK-İŞ Çalışan Çocuklar Bürosu

Document Type : Report

Book No : 7915

INDEX

SUNUŞ------------------5
AÇILIŞ KONUŞMALARI

Mustafa KUNDAKÇI
TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisi ------------- 7

Ertan ÜLKÜ
Izmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ------- 7

Abdülhalik BERBER
ÇSGB Müsteşar Yardımcısı ---------------- 8

Kutlu AKTAŞ
İzmir Valisi ------------------------11

Salih KILIÇ
TÜRK-IŞ Genel Eğitim Sekreteri ------------- 13

Kubilay ATASAYAR
TİSK Genel Sekreteri -------------- 14

Rüçhan IŞIK
İLO Türkiye Temsilcisi ------------ 16

BİRİNCİ OTURM "İŞ HUKUKUNDA ÇOCUK İŞÇİLER"

Oturum Başkanı :Turan AYBER

TEKGİDA-İŞ Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi----- 18

Birinci Tebliğ : Prof.Dr. Fevzi DEMİR
9 Eylül Universitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü -- 18

İkinci Tebliğ: Doç. Dr. İrfan YAZMAN
TESAR Müdürü ---------- 26

BİRİNCİ OTURUMUN PANELİ:
Muzaffer DELİCE
ÇSGB Baş İş Müfettişi------------- 28

ALİ ONAT
İzmir MEKSA Projeler Başkanı --------- 30

Av. Arda ŞAYLAN
TÜRK-İŞ Hukuk Danışmanı --- 34

İKİNCİ OTURUM: "ÇOCUK İŞÇİLERİN KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER"

Oturum_ Başkanı : Mazhar KARABULUT
TES-İŞ İzmir 1 Nolu Şube Başkanı -------------- 42

Birinci Tebliğ : Doğan KESKİN
ÇSGB İŞ Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı -----------42

İkinci Tebliğ : Dog. Dr. İsmail TOPUZOĞLU
Emekli Öğretim Üyesi --------------- 52

İKİNCİ OTURUMUN PANELİ:

Aylin GÖÇER
ILO-IPEC Ulusal Koordinatörü ------------- 58

Doç. Dr. Gürhan FİŞEK
FİŞEK Enstitüsü Müdürü ---------------- 60

Bülent PİRLER
TİSK Genel Sekreter Yardımcısı --------------- 63

Özcan KARABULUT
TURK-IŞ Çalışan Çocuklar Bürosu Müdürü ----- 69

ÜÇÜNCÜ OTURUM: "GENÇ İŞÇİLERİN İSTİHDAMI"

Oturum Başkanı: Özer ÇAKIR
YOL-IŞ İzmir 1 No'lu Şube Başkanı -------- 80

Tebliğ: Prof. Dr. Meryem KORAY
9 Eylül Üniversitesi IIBF Çalışma Ekonomisi Bölümü ---- 80

ÜÇÜNCÜ OTURUMUN PANELİ :
Turgut SOLAK
İİBK İzmİr Bölge Müdür Yardımcısı -------------- 88

Yılmaz ÖNKAHRAMAN
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Vekili -- 91

DİLEK UZUNDEMİR
İzmir MEKSA Projeler Başkan Yardımcısı ----------- 93

Erşen GÖRGÜN
BELEDİYE-İŞ İzmir 1 No'lu Şube Başkanı ---- 94

DÖRDÜNCÜ OTURUM : "GENÇ İŞÇİLERİN MESLEKi EĞİTİM SORUNLARI"

Oturum Başkanı : Mustafa ÖZTAŞKIN
PETROL-IŞ Aliağa Şube Başkanı ------------101

Tebliğ zpoç. Dr. Nükhet AYAZ
9 Eylül Universitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ------- 102

DÖRDÜNCÜ OTURUMUN PANELİ :

Mehmet ÖZTÜRK

MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü -------- 107

Necati BALTA
TÜRK-IŞ Eğitim Uzmanı ---------------109

Ninat OLCA
TÜRK-İŞ Manisa İl TemsiIcisi ------------ 116

Dr. Tunç DEMİRBİLEK
9 Eylül Universitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü --------- 114

BEŞİNCİ OTURUM :"GENÇ İŞÇİLERİNSOŞYAL GÜVENLİK HAKLARI VE SAGLIK-GÜVENLIK RISKLERI"

Oturum Başkanı : Sabahattin DERTLİ
TURK-İş İSİG Uzmanı -------------127

Birinci Tebliğ: Prof. Dr. Ayten EGEMEN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ------------- 127

İkinci Tebliğ : Doç.Dr.Ali Nazım SÜZER
9 Eylül Universitesi IIBF Çalışma Ekonomisi ------134

BEŞİNCİ OTURUMUN PANELİ :

Yıldız ÜNER

İSGUM Adana Bölge Laboratuar Şefi ------- 137

Av. Avni YAZICI
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı ----------- 138

Sibel BAYÇIN
ÇSGB Baş Iş Müfettişi ----------------149

SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRİSİ ------- 154