2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Book : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 1981

Publisher : --

Document Type : Booklet

Book No : 7885

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM
KANUNUN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR
MADDE ı. Amaç
MADDE 2. Kapsam
MADDE 3. Tanımlar 5
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 4. Amaç 6
MADDE 5. Ana İlkeler 7
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜST KURULUŞLAR
MADDE 6. Yükseköğretim 8
MADDE 7. Yükseköğretim Kurulunun Görevleri 9
MADDE 8. Yükseköğretim Denetleme 10
MADDE 9. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun Görevleri 11
MADDE 10. ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Merkezi 11
MADDE 11. Üniversitelerarası 12
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
MADDE 12. Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri 12 .
ÜNİVERSİTE ORGANLARI
MADDE 13. Rektör 13
MADDE 14. Senato 14
MADDE 15. Üniversite Yönetim 15
FAKÜLTE ORGANLARI
MADDE 16. Dekan 15
MADDE 17. Fakülte 16
MADDE 18. Fakülte Yönetim Kurulu 16
ENSTİTÜLER
MADDE 19. Organlar 17
YÜKSEKOKULLAR
MADDE 20. Organlar 17
MADDE 21. Bölüm 18
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM ELEMANLARI
MADDE 22. Öğretim Üyelerinin 18
MADDE 23. Yardımcı Doçentliğe Atama 19
MADDE 24. Doçentlik Sınavı 19
MADDE 25. Doçentliğe Atama 20
MADDE 26. Profesörlüğe Yükselme ve atama 20
MADDE 27. YabancıÜlkelerde Alınan Doçentlik Ünvanı 21
MADDE 28. Yabancı Ülkelerde Alınan Profesörlük Ünvanı 21
MADDE 29. Ünvanların 25
MADDE 30. Emeklilik Yaş haddi 22
ÖĞRETİM YARDIMCILARI
MADDE 31. Öğretim Yardımcılarının 22
MADDE 32. Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri 22
MADDE 33. Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim - Öğretim Planlamacıları 22
MADDE 34. Yabancı Uyruklu Öğretim elemanları 23
MADDE 35. Öğretim Elemanı Yetiştirme 23
ALTINCI BÖLÜM
ÇALIŞMA VE DENETİM
MADDE 36. Çalışma Esasları 23
MADDE 37. Üniversitelerin Uygulama Alanına 24
MADDE 38. Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme 24
MADDE 39. Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme 25
MADDE 40. KurumlararasıYardımlaşma 25
MADDE 41. Öyetim Üyesi İhtiyacının 26
MADDE 42. Bilimsel Denetim 26
YEDİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER
MADDE 43. Lisans Düzeyinde Öğretim 27
MADDE 44. Öğretim 27
MADDE 45. Yükseköğretime Giriş 28
MADDE 46. Harçlar 28
MADDE 47. Sosyal 29
MADDE 48. Ders Kitaplarıve Teksirlerin 29
MADDE 49. Yabancı Dil Hazırlık Eğitim öğretimi 29
MADDE 50. Lisans Üstü 29
SEKİZİNCİ BÖLÜM
MEMURLAR VE DİĞER GÖREVLİLER
MADDE 512 Yönetim 30
MADDE 52. Atamalar 30
DOKUZUNCU BÖLÜM
DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ
MADDE 53. Genel 31
MADDE 54. Öğrencilerin Disiplin İşleri 31
ONUNCU BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 55. Gelir 32
MADDE 56. Mali Kolayhklar 32
MADDE 57. İta Amirliği, Mali 33
MADDE 58. Döner 33
ONBİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 59. SiyasiPartilere Girme Yasağı 34
MADDE 60. Yükseköğretim Kurumlarına Dönüş 34
MADDE 61. Oylama 34
MADDE 62. Özlük 34
MADDE 63. Siciller 35
MADDE 64. İzinler 35
MADDE 65. Yönetmelikler 35
MADDE 66. Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve 36
ONİKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELER 36