Yataklı Tedavi Kurumları 1983 Yılı Bülteni

Book : Yataklı Tedavi Kurumları 1983 Yılı Bülteni

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1984

Publisher : T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 7879

INDEX

ÖNSÖZ .........13
I.BÖLÜM
YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ
KURULUŞ.............21
TANIM .............22
II. BÖLÜM
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL IVIÜDÜRLÜĞÜ 1983 YILI ÇALIŞMALARI

1 --- Bakanlık Tedavi Kurumları ile ilgili hizmetler ..25
2 --- Özel Yataklı Kurumlarla ilgili hizmetler... 26
3 --- Kan ve Kan Ürünleri Hizmetleri ...27
4 -- Diş Tedavi ve Protez Hizmetleri ...... 29
5 --- Laboratuvar Hizmetleri ......... 29
6 --- Bütçe Hizmetleri ........ 30
7 --- Döner Sermaye Hizmetleri ......... 31
8 --- Personel Atamaları ........ 32
9 --- Mevzuat Hizmetleri ........ 33
10 -- Tıbbi Cihaz ve Malzeme Temin Hizmetleri ..... 34
11 --- Hizmetiçi Eğitim Hizmetleri ....... 35
12 --- Tıbbi Kayıt ve İstatistik Hizmetleri ..... 37
13 --- Yatırım ve Onarım Hizmetleri ...... 38
14 --- Diğer Hizmetler ........ 38