İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği

Book : İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 7878

INDEX

1- T.C. ANAYASASİ İLGİLİ MADDELERİ...................... 4
2- SAGLİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER..................... 2
3- İŞYERİ ORTAMI VE İŞÇİ SAGLİGİ (İŞ HİJYENİ)......3
4- İŞYERİNDE SAGLİK HİZMETLERİ.................. 10
5- MESLEK HASTALIKLARİ.................... 14
6- BESLENME VE ÇALIŞMA HAYATİ................ 12
7- İŞ Kazaları........14
8- İLK YARDIM..........15
9- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARİ İLE GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK...... 18
10- İŞÇİ SAGLıGı VE İŞ GUVENLİGİ KURULLARİ VE ÖNEMİ....20
11- İŞÇİ SAGLİGİ VE İŞ GUVENLİGİ KURULLARİ HAKKİNDA ...24
12- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ...... 22
13- İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASİNA VEYA İŞYERİNİN KAPATİLMASİNA İLİŞKİN TUZUK........ 22
14- SAGLİK KURALLARİ 8AKıMıNDAN GUNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA Az ÇALIŞİLMASI GEREKEN İŞLER HAKKİNDA ... 25
15- MAKİNA KORUYUCULARİ YÖNETMELİGİ............... 28
16- BORÇLAR KANUNU İLGİLİ MADDELERİ................. 29
17- BELEDİYELER KANUNU İLGİLİ MADDELERİ.............. 29
18- UMUMİ HİFZISSIHHA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ... 29
19- SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLGİLİ MADDELERİ ......30
20- İŞ KANUNU İLGİLİ MADDELERİ........... 30
21- TÜZÜKLER..... 31
22- İKAz LEVHALARI..... 35
23- BAŞVURULACAK KAYNAKLAR .........38