Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Uygulama PLanı Üzerinde Çalışmalar

Book : Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Uygulama PLanı Üzerinde Çalışmalar

Author : * Nusret H. Fişek * Ragıp Üner

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1961

Publisher : T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 7875

INDEX

Önsöz (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Ragıp ÜNER) 3
Sağlık Plânının Ana Halları 5
SağlıkPlânını Yürüfmek İçin Kurulacak Teşkilâf. Gerekli Personel ve Taşıf Sayısı Ile Odenek Mikfarı 9
Milli Birlik Komifesi Sosyal lşler Komisyonu Tarafından Sağlık Hizmeflerinin Sosyalleşlirilmesi Konusunu Etüd Eden Çalışma Grubunun Kararları 14
Türkiye'de Sağlık Hizmeflerinin lnkişaf EHirilmesi Konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Müfalâası 19
Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmeflerinin inkişafi Elfirilmesi Hususunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bakanlar Kuruluna Sunduğu Eylül 196O Tarihli Rapor 30
Sağlık Programının Ana Hafları 4 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşfirilmesine Dair Kanun Tasarısı Kabul Edildiği Takdirde 36
Sağlık Hizmeflerinin Sosyalleşfirilmesine Dair Kanun Tasarısı Kabul Edilmediği Takdirde Tafbik Olunacak Alfernalif Plân 41
Sağlık Hizmeflerinin Sosyalleşfirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı 53
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Ragıp Üner'in Sağlık Hizmeflerinin Sosyalleşfirilmesi Konusundaki Geçici lsiişari Kongre Toplantısında Yaptığı
Konuşma 63
Sağlık Hizmeflerinin Sosyalleşfirilmesi Konusundaki Geçici lsfişari Kongre Toplanfısı 67
Sağlık Hizmeflerinin Sosyaleşfirimesi Hakkındaki Kanunun Gerekçesi 70
Sağlık Hiımeflerinin Sosyalleşfirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 98
Sağlık Hizmeflerinin Sosyalleşfirilmesi Hakkında Kanun 109
Türkiye'de.Sağlık işlerinin Sosyalleşfirilmesi Hakkındaki Rapor Sir Jolın A. Halk Sağlığı Akademisi Kurulması Hakkındaki Kanunun Gerekçesi 135
Türkiye'de Sağlık Personelinin Dağılışı Hakkında Rapor 144
Sağlık Personeli Durumu ve Yefişfirilmesi Hakkında Rapor 149
İlâç ve Malzeme Depolariyle Tamirhanelerin Kurulmasına Dair Rapor 156
Türkiye'de Sağlık Lâborafuvar Hizmefleri Hakkında Rapor 159
Başbakanlık lsfafisfik Genel Müdürlüğü'nün Bütçe Tahminleri 162
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumlar ile Esenlendirme Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun 164
224 Sayılı Kanunun 19 ve 26. Maddeleri Gereğince Mukavele ile istihdam Edilecek Personelin Ücrefleri Hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın` Görüş ve Teklifleri 168
Türkiye'de Genel Sağlık İdaresi (Dr. P. V. OLLE) 173
Sağlık Hizmeflerinin Sosyalleşfirilmesi ve 1962 Yılı Bülçe Teklifinde Bu Husus ile İlgili Teklifler Hakkında Devler Plânlama Teşkilâfının Müfalâası 183