Toplum ve Hekim - Sayı: 13-18

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 13-18

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : 1979

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7870

INDEX

Sayı 13

o söyleşi

o Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri
TTB Merkez Konseyi Ana Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu

o Hekimlerin işçi Sağlığı Alanında Eğitilmeleri
Doc. Dr. Turhan AKBULUT

o Yurdumuzda Toplumsal Ruh Sağlığı Organizasyonunda Unutulan Bir Yöntem
Dr. Yusuf B. KARAOSMANOĞLU

o Tıp Fakültesi Son Sınıf öğrencisinin Pratik Becerisinin
Saptanması için Yapılan Bir
Anket Denemesi
Dr. Nejat AKAR
Dr. Süleyman KAYNAK

o Zeytinburnu İlçesinde 15 Yıllık Tüberküloz Ensidans ve Mortalitesi
Dr. Müeyyet Boratav

o 25. Ulusal Türk Tıp Kongresi
Hüseyin Tekin SEVİL

o Tıp Uzmanlıkları Tüzük Taslağı

o 5434 Sayılı Kanuna Ek Madde Ilâve Edilmesine Dair Yasa Teklifilmiz ve Gerekçesi

o Tam Süre Tazminatları Yönetmeliğinde 200 Gösterge Artış Oldu


Sayı: 14

o Türkıye de ve Dünyada Sut Formullu Ticarî Çocuk Mamaları
Dr. Tahire Merdol

o Ruh Sağlığı
İzmir Tabip Odası Işcı ve Ruh Sağlığı Çalışma Grupları

o Uğraş Bilinci, Toplum Bilinci
Dr. Yaman Örs

o 600 Tıp Ogrencısı Uzerınde Bölgesel İnceleme
Doc. Dr. M. Tahir Hatiboğlu

o Tam Sure Çalışma Yasası ve Düşündürdükleri
Dr. Bildat Kahraman

o Sıncan Saglık Ocagı Bolgesınde Çevre Sorunları
Dr. Servet Özgür

o Bir kıtap : Hekımlık Terımlerı Kılavuzu
Dr. Nejat Akar

o Fluoridleme
Kim. Müh. Erol Kural

o Hekimlik Görevleri Tüzüğü
Türkceleştiren: Dr. A. Sabri Kemahlı


Sayı: 15
o 1973 de Saglık Verileri

o Güncel ilaç Sorunları

o İlaç Sorunu ve Temel ilaçların Seçımı İçin Öneriler (WHO)

o Beslenmenin gelişime Etkisi
Dr. Nejat Akar
Dr. Süleyman Kaynak

o 0-2 yaşlarında geçirilen protein-enerji malnüstrisyonunun zihin yeteneklerinin Gelişime etkileri
Dr. Ferit Kocaoğlu

o Kapitalist Düzende Sağlığın fiyatı
Dr. Dora Küçükyalçın

Bedia Ablamızı Anarken
Dr. Nuran Atmanoğlu

2 anı dolayısıyla mütatabbipler sorununa bir yaklaşım
Dr. Aıhmet Saltık

o Ulusal ve Belgesel Duzeyde sağlık Planlaması II
Doç. Dr. Nevzat Eren

o Toplum ve Hekimden Haberler

Sayı: 16

SAĞLIK KURULTAYI 79 - İZMİR

DOĞUM KONTROLÜ KONUSUNDA EĞİLİM VE UYGULAMALAR

''BİR ÇİLEDİR BİZ YAŞADIK'' BİR CÜZZAMLININ YAŞAM ÖYKÜSÜ

Sayı: 17

TÜRKİYE'DE NÜFUS PLANLAMASINA YAKLAŞIM

İLK BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

1979-ULUSLARARASI ÇOCUK YILI

TÜTÜN İŞKOLUNDA ÇALIŞAN KADIN İŞÇİLERİN SORUNLARI

TAM-SÜRE YASASI ÜZERİNE YANLIŞ UYGULAMALAR

Sayı: 18

SAĞLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE 0-4 YAŞ ÖLÜM ORANTISININ DEĞERİ

TÜRKİYE'DE ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI

ALMA-ATA BİLDİRİSİ

SAĞLIK ÖRGÜTLERİNİN VE TIP EĞİTİMİ MODELLERİ