Denetim Sayı: 92

Book : Denetim Sayı: 92

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Skin : 11-92

Published Date : Eylül 1996

Publisher : Devlet Denetim Elemenları Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 7867

INDEX

Hüseyin Bölükbaşı ÜNAN
DENETDE Genel Başkanı
Başyazı - ATA'ya Saygı...........1

Bülent SERIM
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri
Anayasa Yargısında Sosyal Güvenlik............2

Kemal KILIÇDAROĞLU
Çalışma Bak. Müst. Yrd. (SSK Eski Genel Müdürü)
Sosyal Sigortalar Kurumunun Sorunları ve Çözüm Yolları ......12

M. Rıdvan SELÇUK
Bağ-Kur Genel Müdürü
Sosyal Güvenlik sistemimizin Bugünkü Durumu ve Kurumları.........21

Bayram MERAL
TURK-İŞ Genel Bşk.
Sosyal Güvenlikteki Sorunlar Sosyal Devlete -Sahip Çıkılarak Çözülebilir ..........22

Salim USLU
HAK-İŞ Genel Bşk. `
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel Sorunları..24

Rıdvan BUDAK
DISK Genel Bşk.
Sosyal Güvenlik Bir Kamu Hizmetidir.........27

I. Ethem EZGÜ
Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti Genel Bşk.
Sosyal Güvenlikte Yaşlılık Aylığı Ayrıcalıkları......29

Abdullah KARACIK
Isviçre Hayat Sigortası A.Ş. Genel Müd.
Sosyal Güvenlik Reformu Çok Gecikti.............31

Ahmet EROL
İsveç Kültür ve Dostluk Der. Genel Bşk.
Eski İş Müfettişleri Der. (IM-DER) Bşk.
Sosyal Devlet, Sosyal Güvenlik ve İsveç Orneği.......32

Izzet ÇETİN
T. HARB-IŞ Sendikası Genel Bşk. -
Sosyal Güvenlik Hakkı...............35

İLO Sosyal Güvenlik Reformu Onerisi (İLO Cnevre)....36

İLO Sosyal Güvenlik Reformu Araştırması Hakkındaki TURK-İŞ Değerlendirme Notu ..........40

Doç. Dr. Kadir ARICI
G.U. Ikt. ve Idari Bil. Fakültesi Oğretim Uyesi
Kamuoyu Meseleye sağduyulu Yaklaştığı Sürece Sosyal Güvenlik Meselemiz Çözümsüzlüğe Mahkum değildir....50

Doç. Dr. A. Gürhan FİŞEK
A.Ü. SBF Oğretim Uyesi
Sosyal Devletsiz Bir Sosyal Güvenlik .......57

O. Nejat GÜNERI
İŞ Müfettiş Yrd.
Avrupa Topluluğu Ülkelerindeki Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Genel Değerlendirmesi ...59

Yasemin GÜNGÖR
İŞ Müfettiş Yrd.
Korunmasız İşgücü, Işgücüne Yönelik Politikalar ve Iş Denetimi............67

Musa Hikmet YAVUZYIĞIT
DENETDE Genel Sekreteri
Sosyal Güvenlik Herkesin Hakkıdır (Anayasa Madde 60)........73