SSK Raporu (1994-1995)

Book : SSK Raporu (1994-1995)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 1995

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Report

Book No : 7865

INDEX

I.GİRİŞ.VE AMAÇ 4
II. SSK KRİzİNİN NEDENLERİ 6
A.FİNANSMAN 6
B.SSK'NİN YANLIŞ YÖNETİM 9
III. SSK SAĞLIK HİZMETLERİ 11
A. GENEL BİLGİ 11
B.SSK SAĞLıK HİZMETLERİNİN ÜLKEMİZ SAĞLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ 11
C. SSK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARZ-TALEP DEĞİŞİMİ 17
D. SAĞLIK HARCAMALARI 20
IV. SSK'NDA YÖNETİM SORUNLARI 23
A.SSK NEDEN VE NASIL ÇÖKERTİLİYOR 23
B. SSK YÖNETİMİNİN TUTUMU 26
C.SiYASİ İKTİDARLARİN BUNALIMI ÇÖZMEYE (!) YÖNELİK PLANLARI 27
V.SSK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KRİZ VE ÇÖZÜM 31
A. KRİZ VE ÇÖZÜME İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMLARIMIZ 31
B. SAĞLıK PDLİTİKASINDA GEREKLİ TEMEL DEĞİŞİKLİKLER 33
C. SSK SAĞLIK HİZMETLERİ VE KAYNAK YÖNETİMİ 37
D. SSK SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERFORMANS REKABETİNİN TEŞVİK EDİLMESİ 42
VI. TTB'NİN "SSK SAĞLİK HİZMETLERİ KRİZİNE ÇÖZÜM"
KONUSUNDA ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ 48
A. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİzMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE ĞELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER 49
B. TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİzMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ
VE ĞELİSTİRİLMESİ ÖNERİLERİ 51
C. İLK VE ACİL YARDIM HİZMETLERİ 52
D. SEVK ZİNCİRİ 53
E. HASTANE YÖNETİMLERİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 54
VII. SONUÇ 59
EKLER 60
1. SSK İÇİN AYRINTILI ÇAĞDAŞ ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM ÖNERİSİ 60
2. TABLOLAR 65