Değişim İçin Eğitim

Book : Değişim İçin Eğitim

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1995

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Translator : Ali Şimşek

Document Type : Book

Book No : 7864

INDEX

1. Eğitim, öğretim ve işle ilgili yetiştirme..........4
Eğitim ve öğretim ne anlama gelmekteir?......4
İşle ilgili yetişkin eğitiminin özellikleri.........5
Bu yönlendirici kitabın öğretim görüşü.....6
2. İyi öğrenme nedir?..........9
Sınırlı öğrenme kavramları...........9
Öğrenme yapılandırmadır..........9
Yüksek nitelikli bilgi...11
Öğrenim türleri......12
Yüzeysel ve derinlemesine öğrenme.........14
Araştırmacı öğrenmenin dört koşulu........15
Öğrenme güdüsü............15
Bilginin temsil edilmesi ve düzenlenmesi...........20
Öğrenme çemberinde ilerleme..........24
Toplum katılımı olarak öğrenme.........29
İşbirliği olarak öğrenme............29
İşbiriiğinin üç türü............32
Araştımacı öğrenmenin temiz bir modeli........33
İş uygulamasında araştırmacı öğrenmeden genişletici öğrenmeye..34
3. İyi öğretim nedir?...........39
Öğrenim ve öğretim..........39
Örgütleme olarak Öğretim.............40
` 4. Öğretimin bilişsel amaçlarını oluşturma...43
Öğretim amaçları neden gereklidir?..........43
Davranışsal amaçlar yeterli değildir.........43
Bilişsel amaçları oluşturma..........47
Yönelim temeli...............48
Örnek 1: Motoru tam öğrenmek için yönelim temelleri.....50
Yönelim temellerinin beş türü...........53
Örnek 2: Fabrika denetçileri için yönelim temelleri...57
Bir yönelim temelinin taslağını oluşturma........61
Bir yönelim temeli oluşturmanın zorluğu..........63
Yönelim temellerinin öğretimde kullanımı.........64
Bir yönelim temelini oluşturma..........65
Yönelim temellerinin özümsenmesi......65
Bir yönelim temelinin yardımıyla davranış denetimi.....66
İşbirliğiyle öğrenmenin gerçekleştiricisi olarak yönelim temelleri........................67
5. Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi
Sürekli değişmeyi tam öğrenmek için paketlerden araçtakımlanna....................69
Hangisi daha önemlidir, içerik mi yoksa biçim mi?...71
Görgül ve kuramsal bilgi.......73
Eğitim programının içeriği nasıl düzenlenmelidir?..74
6. Öğretim yöntemleri.............77
Öğretim yöntemlerinin sınıflandırılması......77
Öğretim kalıpları.........78
Toplumsal biçimler........82
Öğretimsel işlevler........83
Tümel öğretim işlemi..........85
Uygulamada tümel öğretim işlemi.........86
Öğretimi çözümleme.........88
Öğretim yöntemlerinin seçimi.........90
7. Öğretim planlama...........91
Planlamanın önemi...........91
Bir eğitim programının genel bölümü......94
Bir eğitim programının özel bölümü......96
8. Öğretim becerisi........100
Becerikli öğretimin dış ölçütleri.......100
Becerikli öğretimin iç ölçütleri........100
9. Özet.........102
Öğretimin altın kuralları...........102