Türk Halkının Sosyo-Ekonomik İhtiyaçları

Book : Türk Halkının Sosyo-Ekonomik İhtiyaçları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : İstanbul

Skin : III

Published Date : Aralık 1986

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Document Type : Report

Book No : 7861

INDEX

İCİNDEKİLER

ÖZET VE SONUÇ I-III

BÖLÜM 1.

İHTİYAÇ KAVRAMI VE İHTİYAÇLARIN ÖNEM SIRASI 1
Hanenin En ünemii İhtiyacı Nedir 2
Ekonomik Düzey ve İhtiyaçîar 3
Yerîesim Birimi ve İhtiyaçîar 5
İs Grupları ve İhtiyacîar 5
Eğitim Düzeyi ve İhtiyacîar 6
Yas ve İhtiyaçîar 7
Hanelerin Sosyo-Ekonomik İhtiyaciariz Sonuc 8

BÖLÜM 2.

EK MALİ KAYNAKLAR VE İHTİYAÇ ALANLARI 9
Eğer Zengin Olsaydım 9

Ekonomik Düzey ve Ek Mali Kaynağın Tahsisi 11
İs Grupiari ve Ek Maii Kaynağin Tahsisi 13
Yas Gruplari ve Ek Mali Kaynağin Tahsisi 15
En Önemli İhtiyaç ve Ek Mali Kaynağin Tahsisi 15
Biraz Daha Kazansaydım 16
Artan Hane Yıllık Geliri ve Konuta İiiskin İhtiyaçiar 18
Artan Hane Yıllık Geliri ve Gündeîik İhtiyaçîar 20
Artan Hane Yıllık Geliri ve İs Gelistirme 21
Artan Hane Yıllık Geliri ve Sağlık Harcamalari 23

BÖLÜM 3.

İHTİYACLARIN TATMİN DÜZEYİ 25
Ekonomik Düzey ve Hanehalkı Harcamalarının Yeterliliği 26
Mesîek ve Hanehalkı Harcamaîarinin Yeterliliği 28
Yas ve Hanehaîlkı Harcamaiarinin Yeterliliği 31
Yerleşim Yeri ve Hanehalkı Harcamalarının Yeterliliği 33
İhtiyaclarin Tatmini: Sonuc 35

NOTLAR 37

REFERANSLAR 39