Kadro Sayı: 15

Book : Kadro Sayı: 15

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Mart 1933

Publisher : Kadro Dergisi

Document Type : Periodical

Book No : 7822

INDEX

Şevket Süreyya Türkiyenin iktisadi mıntıkalara bölünmesi:Rayonıaştırma
Dr. Vedat Nedim Devletin yapıcılık ve idarecilik kudretine inanmak gerektir.
İsmail Hüsrev ı Müstemleke ve yarım müstemlekelerde buhranın tesirleri
Yakup Kadri Kültür ve medeniyet
Burhan Asaf İman teşettütü dalgası Fransanın üzerinde
Yakup Kadri Ankara - Moskova - Roma.
Burhan Asaf Sanat ve teknik
M.Şevki Elektrikli Türkiye
Türk edebiyatının ilk orijinal eseri ''Yaban'' ilimlerin terakkîsi, Ortodoks nazariyelerini nakzediyor