Kadro Sayı: 11

Book : Kadro Sayı: 11

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Skin : 11

Period : monthly

Published Date : 1932

Publisher : Kadro Dergisi

Document Type : Periodical

Book No : 7818

INDEX

Şevket Süreyya Şeker istîklâli ve 160.000 tonluk Türk şekeri
Dr. Vedat Nedim sınıflaşmamak ve iktisat siyaseti
İsmail Hüsrev şark vilaýetlerînde derebeylik
Yakup Kadri Yalın Söz
Bürhan Asaf İnkilabımızın ssi
Yakup Kadri Ankara, Moskova, Roma
Behçet Kemal Milyonların marşı
Bir Tenkit Münasebetle
Şevket Süreyya Bergsonizm yahut Bir korkunun felsefi ifadesi