Kadro Sayı: 5

Book : Kadro Sayı: 5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Skin : 5

Period : monthly

Published Date : Mayıs 1932

Publisher : Kadro Dergisi

Document Type : Periodical

Book No : 7812

INDEX

ŞEVKET SÜREYYA Plan mefhamiı hakkında . . . . . . .

Dr. VEDAT NEDİM Değişen cihan miinasebetleri içinde Türkiye

ISMAIL HUSREV Türkiye el - .sanayii . . . . . . . .

BÜRHAN ASAF , Emtia kredileri ve Türkün alınteri . .

YAKUP KADRI Maxim Gorki ile miilâkat . . . . . . .

ŞEVKET SÜREYYA Polemik: Çok nüfuslu Anadolu . . . . ,