Kadro Sayı: 2

Book : Kadro Sayı: 2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Skin : 2

Period : monthly

Published Date : Şubat 1932

Publisher : Kadro Dergisi

Document Type : Periodical

Book No : 7809

INDEX

ŞEVKET SÜREYYA İnkılâp heyecanı. . . . . . . . . 3
Dr. VEDAİ NEDİM Müstemleke iktisadi atından Milleti iktisadıyatına . . . . . 9
ISMAIL HUSREV Köy iktısadiyatında teknik inkılâbı . . 15
BÜRHAN ASAF Merhumun dolaşık işleri . . . . . . 22
YAKUP KADRI Milli tasarruf ve halk edebiyatı . . . 26
ŞEVKET SÜREYYA Ziya Gökâlp . . . .. . . . . . . 29
KRONIKLER
ş. s. Türk tütüncülüğü ve iktisadi devleiçilik...... 41
I. H. Gümüş para meselesi . . . . . . . 45
Y. K. Mııtahassıs . . . . . . . . . . . 47
I. H. Dünya buhram hakkında bazı rakamlar...... 48