DİSK Sayı: 44 (6)

Book : DİSK Sayı: 44 (6)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 44 (6

Period : monthly

Published Date : Ağustos 1978

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 7804

INDEX

Uzlaşmacııık "Toplumsal Anlaşma" İle Belgeleniyor 1
DİSK İşçi Sınıfına ve Emekci halka Karşı Sorumludur 6
İşçi Sınıfına Ekonomik Saldırılar Yoğunlaşıyor 8
İŞÇİ Sınıfına Siyasî Saldırılar Yağunlaşıyor 14
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 23
DSF Yavın Organı FLASH'ın lşıklar'la Yaptığı Ropörtaj 30
SSK Genel Kurulu Ardından 32
Tarihte İŞçi Sınıfı Mücadelesi 34
Ayın olayları 37