DİSK Sayı: 37 (7)

Book : DİSK Sayı: 37 (7)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 37 (7

Period : monthly

Published Date : Ağustos 1978

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 7802

INDEX

Kemal Türkler'in Genel Yönetim Kurulu'nu Açısı Konuşması 314
Başyazı 318
DISK Genel Yönetim Kurulu Bildirisi 319
Lastik-İs Sendikası 19 ncu Genel Kurulu 324
Baysen-Iş ve Tek-is Sendikaları Genel Kurulları 327
Mehmet Karaca'nın TÜS-DER'n- kapatılmasıyla ilgili Demeci 329
Barolar Birlig"i Genel Kurulunun Ardından 330
1 Mayıs'ın Ardından 332
Grup Sözleşmeleri ve Grevler 337
274 ve 275 Sayılı Yasaların 14 ncü Yılı 342
Dış ilişkiler 346
Irk Ayrımına Hayır! 353
Belgrad Hazırlık Konferansı 358
Varşova Konferansı/ 1977 361
Ayın Yorumu 366